Glöd · Debatt

”Förbjud grytjakt och andra oetiska jaktformer”

Rävar, grävlingar och andra djur som lever i gryt far illa under grytjakten, skriver debattören.

Om jakt ska vara tillåtet borde man ändå förbjuda de grymmaste och mest plågsamma formerna av jakt, skriver Annika Anastassiou. Som till exempel grytjakt, när rävar, grävlingar och andra djur som lever i gryt jagas under jord.

Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg säger i Tidningen Djurskyddet: ”Vi har en stark djurskyddslagstiftning i Sverige, kanske till och med världen bästa. Den ska följas av alla. Det är väldigt viktiga frågor för Sverige.

Att vi skulle ha ett starkt djurskydd för vilda djur som jagas stämmer dock inte. De omfattas inte av djurskyddslagen. I jaktlagen §27 står det ”Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande …” Det är en tandlös paragraf som inte skyddar djuren alls. Det finns nämligen inte preciserat vad som är ”onödigt” lidande. Man kan snabbt konstatera att det finns ett flertal direkt oetiska jaktformer i Sverige.

Många människor i Sverige tycker inte att djur ska jagas alls. Men om det nu ska jagas, så varför inte direkt förbjuda så oetiska företeelser som tävlingar i jakt, jakt på djur i hägn, jakt med fällor och snaror, uppfödning av djur för jaktändamål och grytjakt?

Grytjakt är en synnerligen grym jaktform som bedrivs på räv och grävling. Vid grytjakt släpps en specialtränad hund ner i grytet/boet där det jagade djuret försöker gömma sig och söka skydd. Föreningen Jaktkritikerna samlar nu in namnunderskrifter mot grytjakt för vidarebefordran till Sveriges landsbygdsminister. Målet är ett totalförbud för grytjakt i Sverige. Vi siktar på 30 000 underskrifter.

Vid grytjakt stressas de jagade djuren svårt och kan även bli allvarligt skadade av hunden innan det dödas av jägaren. Vid jakten utsätts även hunden för fara. Många svenskar är djurvänner och skulle med största säkerhet säga direkt nej till grytjakten om de visste att det förekommer i Sverige.

Vid grytjakt på räv släpps en jakthund ner i grytet dit räven flytt för att söka skydd. Rävgrytet har flera utgångar och ofta placeras flera passkyttar ut vid utgångarna. När räven flyr ut från grytet för att undkomma hunden skjuts den av jägarna. Vid grytjakt på grävling markerar hunden var grävlingen är. Den placerar sig ofta i en återvändsgränd. Jägaren gräver sig ner till grävlingen och skjuter den med en grytpistol. Denna jaktmetod tycker många svenskar är en feg och elak metod. Ingen jakt på djur under jord borde vara en given regel. Jaktkritikernas petition finns i Care2 och heter ”Förbjud grytjakten i Sverige nu!”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV