Radar · Politik

MP: Satsa 500 miljoner extra på polisen

Miljöpartiets rättspolitiske talesperson Martin Marmgren, själv polis, menar att det så kallade passkaoset vi nu ser är ett symptom på ett större problem.

Absurt att poliser som ska arbeta förebyggande och lösa gängkriminalitet istället tvingas jobba i receptionen, anser Miljöpartiets rättspolitiske talesperson Martin Marmgren, apropå det rådande passkaoset. Nu vill MP förse Polismyndigheten med 500 miljoner kronor extra.

Den 9 februari hävdes de flesta restriktionerna som infördes under pandemin, och kort därefter ökade trycket på passbokningar runt om i landet. 

– Anledningen till att vi har det här problemet är att man inte har ersättningsrekryterat vakanser på civila delar som bland pass och reception för att det har varit slut på pengar, säger Miljöpartiets rättspolitiske talesperson Martin Marmgren till Syre.

Ekonomiska svångremmar

Konsekvenserna blir att man kommenderar in poliser för att täcka arbetspass i receptionen, för att receptionspersonal i sin tur ska täcka arbetspass i passexpeditionerna.

– De ekonomiska svångremmarna har jag erfarenheter av från min gamla roll som gruppchef för områdespolisen i lokalpolisområde Järva. I den rollen har jag sedan mer än ett år tillbaka tvingats skicka poliser till receptionstjänst, säger Martin Marmgren.

– Samtidigt har problemen med skjutvapenvåld i just det omårdet varit så stora att polisen har beslutat om en nationell förstärkningsorganisation. Senast i fredags sköts det mot en kollega vid ett ingripande som lyckligtvis slutade väl.

"Det är helt sanslöst"

Martin Marmgren berättar att omkommenderingen av poliser har lett till att de poliser som var allra bäst på brottsförebyggande arbete – det vill säga att vara ute på skolorna, samverka med rektorerna, samverka med socialtjänst och nå fram till föräldrar – de fick täcka arbetspass i receptionen.

– När man pratar om det förebyggande arbetet och kampen mot gängkriminaliteten blir det för mig absurt att de som ägnar sig åt det, och är spetskompetensen, tvingas göra annat bara för att myndigheten inte anser sig ha pengar till att rekrytera vakanser, säger Martin Marmgren.

– Samtidigt bussas poliser in från andra delar av landet för att hantera en problembild de inte känner till, vilket i sin tur tar bort dessa kollegor från arbetet i deras hemorter, där just de behövs och har bäst lokalkännedom. Det är helt sanslöst.

"En fråga om social hållbarhet"

Martin Marmgren menar att det så kallade passkaoset vi nu ser är ett symptom på ett större problem.

– Bristen på resurser resulterar inte bara i inställda resor, utan även i gängskjutningar som kunde ha stoppats, och att barn som kunde ha fångats upp skjuter eller skjuts. Jag har själv sett de sambanden, och hur det kan gå när vi misslyckas, säger Martin Marmgren.

Därför lägger nu Miljöpartiet ett utskottsinitiativ i finansutskottet om att tillföra 500 miljoner kronor extra till Polismyndigheten. Partiet kommer även att lägga ett utskottsinitiativ i justitieutskottet om att regeringen ska ge Polismyndigheten i uppdrag att omgående påbörja rekrytering för att fylla civila vakanser, skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande och Martin Marmgren i en debattartikel i Aftonbladet.

– Det är ju en fråga om social hållbarhet. Polisens arbete, både vad gäller brottsbekämpning och brottsförebyggande, är en viktig kugge i den sociala hållbarheten, inte minst i utsatta områden, och då behöver man ha förutsättningar för det, säger Martin Marmgren.

Radar · Politik

Aktivister: ”Språkrörsdebatten är ett tecken på politiskt haveri”

Fr v Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren, toppkandidater till EU-valet, partisekreterare Katrin Wissing, språkröret Märta Stenevi samt avgående språkrör Per Bolund på scenen under Miljöpartiets kongress som hålls i kongresshallen Conventum i Örebro.

I helgen kommer Miljöpartiet att välja nytt språkrör på kongressen. Men stödet i opinionen sviktar för partiet som har haft svårt att få med sig gräsrötterna, varav många inte tycker som partistyrelsen. Syre har gjort en rundfrågning vad olika intresseorganisationer känner för partiet.

För en månad sedan gick Miljöpartiets valberedning ut med att den föreslår riksdagsledamoten Daniel Helldén som nytt manligt språkrör inför den kommande kongressen 17–18 november.

Han beskrevs som en person som ”har en förmåga att fördjupa perspektiven i ideologiskt viktiga frågor för partiet”, sade valberedningens ordförande Louise Arndt, till TT.

Hon hoppades vidare att han med sin erfarenhet från politikens olika nivåer var en duktig förhandlare och skulle kunna bidra med goda ”samarbeten” för Miljöpartiet.

Inför valet har de fyra största distrikten, Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Uppsala, beslutat sig för att inte ha någon intern linje, utan ombuden kommer att rösta fritt. Det bäddar för att valet kan komma att bli en nagelbitare.

Oenigt parti

Goda samarbeten är något som måste till för partiet att vända opinionssiffrorna. Men Daniel Helldén är inte lika omhuldad av alla delar av partiet eller av de många organisationer, föreningar och aktivister som antingen stödjer Miljöpartiet eller verkar inom de områden som partiet är profilerat mot.

I ett upprop har 105 gräsrötter gått ut med att de stödjer Magnus P Wåhlin i en debattartikel i Aftonbladet.

”Bland nuvarande kandidater till manligt språkrör står Magnus P Wåhlin, gruppledare för MP Växjö samt partistyrelseledamot, närmast Sveriges miljörörelse”.

Debattörerna skriver att de hoppas att Magnus P Wåhlin fortsätter i den riktning som språkröret Märta Stenevi förespråkar, det vill säga, en breddning av partiets fokus, till att inkludera även sociala frågor och rättvisefrågor. Det apropå den debatt som har förts kring vad som ska vara partiets riktning framledes, om det ska fokusera på kärnområdet klimat och miljö, eller även driva andra frågor lika hårt.

Debattörerna understryker att de föreningar de är aktiva inom är politiskt oberoende och inte tar ställning i språkrörsvalet, men som enskilda miljökämpar kan göra det.

”Miljöpartiet kallar sig själva ’miljörörelsens parlamentariska gren’. Vi 105 som skriver detta tillhör alla miljörörelsen. Vi är medlemmar, förtroendevalda eller anställda i så gott som samtliga Sveriges större miljöorganisationer”.

Enkät

När Syre skickar ut en kort enkät till en handfull organisationer om deras förhoppningar på språkrörsvalet och på partiet inför framtiden, är det få som svarar.

En av dem är dock Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens rätt.

Vilka frågor tycker ni att Miljöpartiet ska driva hårdare, vilka frågor ska partiet släppa eller inte prioritera?

– Som enda parti som aktivt tagit ställning för en djurskyddsmyndighet ser vi gärna att Miljöpartiet axlar ett större ansvar för att väcka liv i debatten igen.

– Sedan den tidigare djurskyddsmyndigheten lades ner 2007 har det varit tyst i frågan, men behovet är detsamma som tidigare. Av de omkring 340 myndigheter som finns i Sverige är det ingen som sätter djuren i första rummet. En djurskyddsmyndighet med tillhörande djurskyddsminister i regeringen skulle föra upp djurfrågorna på dagordningen som ett i sig självt viktigt ämne, och inte som en parentes till jordbruksfrågor med starka ekonomiska intressen vilket är fallet idag, säger Matilda Antti och tillägger:

– En annan fråga som kan motiveras på liknande sätt – att Miljöpartiet är rätt ensamma i debatten, är den om minskad köttkonsumtion. Den debatten måste tas tills det är allmänt vedertaget att vi som samhälle måste äta mindre animaliska produkter för djurens, klimatets och folkhälsans skull. Här kan partiet spela en fortsatt viktig roll och även sätta frågan på agendan i högre utsträckning framöver.

Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens rätt tycker att Miljöpartiet har drivit djurrättsfrågor bättre än de andra partierna i riksdagen
Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens rätt tycker att Miljöpartiet har drivit djurrättsfrågor bättre än de andra partierna i riksdagen. Foto: Malin Thunberg/Djurens rätt

Vilket språkrör ser ni helst bli valt på kongressen?

– Utan att sätta Daniel Helldén i relation till andra kandidater har vi uppskattat det vi sett av hans engagemang för djurfrågor i egenskap av riksdagsledamot. Han tog sig tiden att i somras besöka vår mobila kycklingfabrik för att uppleva ett kycklingliv i 4D, och har nyligen deltagit i debatten om lidandet i kycklingindustrin efter Uppdrag gransknings avslöjande om systematiskt djurplågeri i kycklingfabrikerna. Tillsammans med deras djurpolitiska talesperson Rebecka Le Moine uppmanade han till bojkott av turbokycklingar.

Hur bra tycker ni att Miljöpartiet har drivit just era frågor?

– Mycket väl. Miljöpartiet tog hem guldet i Djurens rätts partigranskning inför riksdagsvalet 2022 och är det enda av riksdagspartierna som har ett djurpolitiskt program. Trots det senare är djurfrågorna inte isolerade utan vävs naturligt in i flera av deras områden.

– Men det gäller även att få rätt inom en majoritet. Vår önskan är att frågorna prioriteras högre i förhandling med andra partier. Då hade vi kanske sett ett förbud mot pälsdjursfarmning under förra mandatperioden.

När det kommer till relationen mellan Miljöpartiet och dess mer aktivistiska, utomparlamentariska systerrörelser, har relationen på vissa håll varit mer ansträngd.

Klimataktivistgruppen Återställ våtmarker tror inte att MP eller något annat parti kan rädda oss från en samhällskollaps
Klimataktivistgruppen Återställ våtmarker tror inte att MP eller något annat parti kan rädda oss från en samhällskollaps. ”Det enda den parlamentariska politiken gör just nu är att skapa ett falskt hopp om att det på något sätt kommer lösa sig”, skriver de till Syre. Foto: Johan Nilsson/TT

”Pratar om folkets makt”

Bland annat har avgående språkröret Per Bolund i en intervju med Aftonbladet beklagat sig över att det har varit svårt att få med sig alla inom den gröna rörelsen.

– Fridays for future och Greta Thunberg säger att politik inte kommer att lösa problemen, att vi måste gå ut på gatan och de pratar om folkets makt och sånt där. Det bygger på en misstro. Jag är ändå stolt över att vi visat att det går att komma med lösningarna, säger han till Aftonbladet.

Det tvivel som Per Bolund ger uttryck för verkar dock vara ömsesidigt. Syre har skickat ut frågor även till organisationer som Fridays for future och Extinction rebellion.

När Återställ våtmarker svarar på Syres enkät är det med en rejäl känga åt politikerna.

Med all respekt, vi har inga förväntningar alls. Vi ser inte att MP eller något annat parti kan rädda oss från en samhällskollaps. Det politiska spelet tar fokus från vad som verkligen måste göras. Språkrörsdebatten är ännu ett tecken på det politiska haveri vi befinner oss i. Det enda den parlamentariska politiken gör just nu är att skapa ett falskt hopp om att det på något sätt kommer lösa sig. Det försätter folk i en dödlig passivitet.

Så tyvärr. Er tid har varit. Vårt enda råd till er är att avgå och gå med i motståndsrörelsen. Med kärlek, Återställ Våtmarker

Fakta: Enkätfrågorna till organisationerna

Vilka frågor tycker ni att Miljöpartiet ska driva hårdare, vilka frågor ska partiet släppa eller inte prioritera?

Vilket språkrör ser ni helst bli valt på kongressen?

Hur bra tycker ni att Miljöpartiet har drivit just era frågor?

Varför lockar Miljöpartiet inte den yngre generationen att engagera sig i och rösta på det?

Vad kan MP som inomparlamentarisk kraft göra för att stärka sin ställning bland olika typer av aktivistgrupper, samt utomparlamentariska aktivister? Finns gemensamma mål?

Här kan ni läsa mer vad de olika språkrörskandidaterna har för politik:

Magnus Wåhlin vill att Sverige ska ha en human migrationspolitik

Daniel Helldén vill införa en djurombudsman

Carl Ståhle tycker att Miljöpartiet har kompromissat för mycket

William Ulrici vill locka de yngre till Miljöpartiet

Radar · Politik

Valet av språkrör blir en rysare

Blir Daniel Helldén nytt språkrör för Miljöpartiet? Arkivbild.

På lördag ska Miljöpartiet välja nya språkrör. In i det sista är det osäkert vem som kommer att leda partiet tillsammans med Märta Stenevi.
– Jag vågar inte sätta pengar på någon av kandidaterna, säger Jonas Svensson, delegationsledare för MP i Västra Götaland.

På lördagen ska Miljöpartiet rösta om nya språkrör men med bara en dag kvar är utgången fortfarande oviss.

Samtliga de fyra största distrikten, som är Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Uppsala, har beslutat sig för att inte ha någon intern linje, utan ombuden kommer att rösta fritt.

Tillsammans står de för över hälften av de totalt 265 rösterna.

Jonas Svensson kommer att rösta för Magnus P Wåhlin, som Miljöpartiet i Göteborg också har gått ut och gett sitt stöd för offentligt.

"Storstadsperspektivet"

De 39 ombuden i Västra Götaland har haft en rådgivande omröstning, men kommer inte att gå ut med resultatet.

– Vi använder den för internt bruk, men det jag kan säga är att det finns stöd för båda kandidaterna, säger han.

Det vill säga både för riksdagsledamoten Daniel Helldén, som är valberedningens förslag, och för den främsta utmanaren Magnus P Wåhlin, kommunalråd i Växjö samt medlem i partistyrelsen.

Fakta: Så går valet till
• Röstningen om manligt språkrör sker digitalt och i en enda omgång.
• Miljöpartiet använder en australisk modell: "Instant-runoff voting". Det betyder att ombuden får rangordna kandidaterna på en valsedel.
• Om någon får över 50 procent direkt är det klart, annars tittar man på ombudens andrahandsalternativ och sedan räknas de ihop.
• "Man stryker folk allteftersom de åker ut. Det sägs att det inte ska gå att taktikrösta på det sättet, eftersom ingens röst kastas bort utan man får någon ny om den man helst vill ha åker ut", säger pressekreterare Carolina Bruseman.
• Det är fyra manliga språkrörskandidater kvar: Magnus P Wåhlin, Daniel Helldén, Carl Ståhle och William Ulrici.
Källa: Miljöpartiet, TT

Jonas Svensson kommer att rösta för Magnus P Wåhlin, som Miljöpartiet i Göteborg också har gått ut och gett sitt stöd för offentligt.

– Jag tror att det är bra med någon med hans bakgrund, från Växjö, det ger ett annat perspektiv än storstadsperspektivet, säger han och tillägger:

– Men det är inte så att jag tror att det blir dåligt med Daniel.

Även Grön Ungdom har gått ut och tagit parti för Magnus P Wåhlin.

Hans Wennberg är regionråd i Uppsala och kommer istället att rösta för Daniel Helldén.

”Min personliga inställning är att rösta för riksvalsberedningens förslag, de har gjort ett gediget arbete för att komma fram till den mest lämpade kandidaten”, skriver han i ett sms till TT.

Hans Wennberg tror också att Danel Helldén kommer ”stå stadigt i debatter” och vara ett språkrör med ”hjärta och öra” för hela partiet.

Läs Syres intervjuserie av språkrörskandidaterna inför den stundande kongressen
Läs Syres intervjuserie av språkrörskandidaterna inför den stundande kongressen.

Ingen motkandidat till Stenevi

Han räknar med att Daniel Helldén blir vald, men att det blir jämnt.

Att det blir väldigt jämnt tror även Jonas Svensson.

– Jag tippar på röstsiffror på 40 procent för ena kandidaten och 50 procent för den andra. Båda har gott stöd, men jag vågar inte sätta pengar på någon av kandidaterna, säger han.

Miljöpartiets kongress äger rum mellan den 17 och 19 november. Språkrörsomröstningen sker på lördagen. Då ska ombuden även rösta om Märta Stenevi, som dock inte har någon motkandidat.