Radar · Morgonkollen

Kustbevakningen om hajdöden: Nytt för oss

De döda fiskarna har hittats i hamnen i Lysekil.

Hamnen i Lysekil är avspärrad efter att ett 100-tal rödlistade hajar och rockor hittats döda på botten. Från utredarnas sida har man aldrig varit med om något liknande tidigare. ”Vi lägger stora resurser på att hitta de skyldiga”, säger Jonas Berg på Kustbevakningen till TT.

Upptäckten gjordes i måndags av en grupp studenter i marinbiologi. När de dök i för att kontrollera fyndet visade det sig handla om de fridlysta arterna pigghaj, klorocka och knaggrocka. Några av hajarna andades fortfarande men var döende, andra var redan döda.

På torsdagen har kustbevakningen varit på plats och dokumenterat den massiva dumpningen med hjälp av egna dykare. Tidigare uppgifter gjorde gällande att det handlade om ett 60-tal hajar och rockor, men nu står det klart att det är ett 100-tal.

Totalt jobbar åtta personer med utredningen, som rubriceras som fiskebrott.

– Från Kustbevakningens perspektiv är det förstås bekymmersamt att man gör det på det här viset, vi ser allvarligt på det hela och lägger stora resurser på att försöka utreda händelsen och hitta de skyldiga, säger Jonas Berg, chef för kuststationen i Lysekil.

Ska hålla förhör

Exakt när fiskarna dumpats är oklart, men sannolikt har det skett vid ett och samma tillfälle, enligt Berg.

– Vår bedömning är att de här fiskarna blev dumpade i hamnen vid ungefär samma tidpunkt. Om det sedan handlar om ett eller två fartyg är svårt att säga, men det har skett mer eller mindre samtidigt med tanke på exempelvis förruttnelsegraden.

Ingen har för närvarande delgivits misstanke om brott.

– Men det finns ett antal fiskebåtar som trafikerar den här linjen och som det kanske finns anledning att prata lite mer med vartefter.

Under kvällen kommer man också att hålla förhör med personer som kan ha gjort intressanta iakttagelser.

De döda fiskarna har hittats i hamnen i Lysekil
De döda fiskarna har hittats i hamnen i Lysekil. Foto: Kustbevakningen

Riskerar drabba andra

Jonas Berg betonar att ärendet är särskilt viktigt eftersom det riskerar att få konsekvenser för betydligt fler än de som ligger bakom det misstänkta brottet.

– Hela fiskenäringen riskerar ju att svärtas ned av den här sortens händelser, inte minst när det får ett så pass stort massmedialt genomslag.

– Jag tror att det är väldigt många som är betjänta av att vi försöker hitta dem som ligger bakom det här.

TT: Har du varit med om något liknande tidigare?

– Vi jobbar mycket med fiskekontroll och då och då stöter vi på brottsliga handlingar. Men att man dumpar relativt stora mängder fredade arter i en hamn på det här sättet har vi mig veterligen inte råkat ut för tidigare. Det här var något nytt för oss.