Radar · Basinkomst

Pilotprojekt med garanterad basinkomst får klartecken i Pittsburgh

Pittsburghs borgmästare Bill Peduto har länge velat införa en garanterad inkomst för utsatta grupper.

Tvåhundra låginkomsttagare i Pittsburgh kommer att få 500 dollar var i månaden under två år. Projektets främsta målgrupp är svarta kvinnor, vars levnadsstandard är betydligt lägre än för andra grupper i staden.

Pittsburghs borgmästare Bill Peduto har propagerat för ett experiment med utbetalningar till låginkomsttagare i över ett år. Nu har stadens fullmäktige gett sitt godkännande till ett program som ska förse låginkomsttagare i allmänhet och svarta kvinnor i synnerhet med ett ekonomiskt tillskott. Det rapporterar CBS Pittsburgh.

Tvåhundra personer kommer var och en att få 500 dollar (ca 4300 SEK) i månaden under en tvåårsperiod. Gruppen inkluderar hundra afro-amerikanska kvinnor och hundra andra individer som slumpmässigt valts ut efter postnummer i låginkomstområden.

Staden kommer att finansiera projektet, som går under namnet Assured cash experiment (ACE), med hjälp av 2,5 miljoner dollar från American Rescue Plan (ARP).

Färre arbetslösa och ökat välmående

Borgmästare Peduto anslöt sig förra sommaren till gruppen Mayors for a guaranteed income. Gruppen, som består av borgmästare i bland annat Atlanta, Los Angeles, Seattle och Philadelphia, vill motarbeta ekonomisk ojämlikhet genom att erbjuda invånarna en grundinkomst.

– Garanterad basinkomst har blivit verklighet i andra städer. Andra städer har använt sina ARP-pengar för att genomföra ett sådant här pilotprojekt, sa Lindsay Powell, borgmästarens biträdande stabschef, till stadsfullmäktige på onsdagen.

Michele Abbot, som kommer att ansvara för projektet i Pittsburgh, säger till CBS att resultaten på andra platser är lovande.

– De har sett att den ekonomiska stabiliteten förbättrats, heltidsanställningarna ökade, arbetslösheten minskade och psykiska tillstånd som depression och ångest och kronisk stress förbättrades också avsevärt.

Insats för jämlikhet och jämställdhet

Stadsfullmäktiges ordförande Theresa Kail-Smith har fått ta emot kritik som handlar om att programmets kriterier bygger både på genus och etnicitet.

– Jag får många telefonsamtal om det. Många människor är arga. Ifråga om vem som kan ha nytta av det här har vi främst identifierat svarta kvinnor, och det är många som inte passar in i den kategorin ifråga om ras men som passar in i egenskap av att ha lidit och kämpat genom pandemin, berättade hon för CBS.

Projektets utformning är en direkt respons på en rapport från stadens kommission för jämlikhet mellan könen. Enligt rapporten är fattigdomsrisken för svarta kvinnor fem gånger högre än för vita män och dubbelt så hög jämfört med vita kvinnor.

Efter ett slutligt godkännande nästa vecka hoppas initiativtagarna att programmet ska vara igång vid årets slut. De som deltar kommer då att få ett kontokort och kan spendera pengarna på vad de vill. Eftersom det rör sig om ett forskningsprojekt kommer utgifterna inte att spåras individuellt, utan totalt, och forskarna kommer att arbeta med deltagarna för att se om livskvalitén höjs under de två år som pengarna betalas ut.