Radar · Miljö

Klimatpåverkan kan kosta global ekonomi 30 000 per Atlantflygning

Långa flygresor påverkar klimatet som i sin tur påverkar global ekonomi på lång sikt.

Klimatkrisens negativa inverkan på världsekonomin kan ha underskattats. Enligt forskare kommer den globala BNP:n det här århundradet att minska med 37 procent till följd av kostnader som uppkommer på grund av klimatförändringar.

Konsekvenserna av klimatkrisen påverkar alla områden och ekonomin är inget undantag. Att översvämningar eller bränder kostar stora summor att hantera är rätt uppenbart, men följderna kan bli mer djupgående än så, skriver The Guardian.

En studie som gjorts av experter vid universitet i London tillsammans med samarbetspartners i Schweiz, Tyskland, USA och Österrike visar att varje extra ton växthusgaser som släpps ut riskerar att sätta världsekonomin back med 3000 dollar (knappt 30 000 SEK).

Dubbel depression att vänta

Det innebär en minskning av världens BNP med 37 procent vid århundradets slut, två gånger så mycket som den nedgång börskraschen 1929 orsakade.
Ett ton koldioxid motsvarar ungefär utsläppen en flygning tur och retur över Atlanten åstadkommer.

– Klimatförändringarna gör förödande händelser som den senaste värmeböljan i Nordamerika och översvämningarna i Europa mycket mer sannolika, säger dr Chris Bradley vid University College of London, en av rapportens författare, till The Guardian.

Prata om pengar

Om man frångår antagandet att en ekonomi kan återhämta sig från sådana händelser inom några månader så ser kostnaderna genast mycket högre ut än vad som vanligtvis estimeras.

– Vi behöver fortfarande få bättre förståelse för hur klimatet förändrar den ekonomiska tillväxten, men även i ljuset av små långsiktiga effekter blir behovet av att minska utsläppen mycket mer angeläget, säger Bradley. 

Dr James Rising, vid University of Delaware och London School of Economics and Political Science, säger till The Guardian att ett stort steg framåt skulle vara att också börja bedöma klimatrisker i ekonomiska termer snarare än att bara tala om förändringar i medeltemperatur.

– Situationen kommer bara bli värre fram tills vi kan uppnå nollutsläpp globalt.