Radar · Miljö

Klimatförändringarna kommer utrota en stor del av världens djur

När temperaturen ökar flyttar djur norrut.

En stor del av jordens arter kommer att dö ut till följd av klimatförändringarna. Det förutspår en matematisk modell utvecklad vid Linköpings universitet, som presenteras i Nature Communications. Polerna tros bli de områden som utsättas hårdast.

När temperaturen på jorden förändras finns det tre alternativ för djuren; de kan antingen anpassa sig, flytta på sig eller dö ut. När temperaturen på jorden ökar, så migrerar därför många djur till kallare breddgrader.

– När klimatet blir varmare kan arter till viss del följa sitt temperaturoptimum genom att förflytta sig norrut. Vi ser att arterna som redan finns vid polerna ofta blir utkonkurrerade av de inflyttande arterna, som redan är anpassade till den nya högre temperaturen. Arter dör ut längs med hela gradienten från söder till norr men många av de ursprungliga arterna vid polerna drabbas särskilt hårt, säger Anna Åkesson, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande. 

Olika scenation

Den matematiska modell som forskarna använde sig av innehåller flera ekologiska processer hos djur, som att rovdjur äter byten, arter konkurrerar med varandra och kan förflytta sig till nya områden. När forskarna simulerade olika scenarion visade det sig att klimatförändringarna i alla scenarion ledde till att många arter dog ut.

Men det är inte enbart något som hör framtiden till, då det syns flera exempel på detta redan i dag.

– Ekosystemen längst norrut är pressade på många sätt, dels av att förändringarna sker snabbast där, men också genom att arters utbredningsområden flyttas norrut. Exempelvis trängs fjällräven, som är anpassad till det arktiska klimatet, undan när rödräven flyttar norrut, säger Anna Eklöf, universitetslektor vid Linköpings universitet.

Sammankopplade

Modellen visar samtidigt att klimatförändringarna och biologisk mångfald är tätt sammankopplade. 

– Vi ser att om arterna har en större variation i sina egenskaper och mångfalden är större, klarar ekosystemet som helhet av klimatförändringen bättre, säger Anna Eklöf.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV