Radar · Inrikes

”Behov av rekommendationer för ovaccinerade”

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, under torsdagens pressträff om pandemiläget.

Fler i de yngre åldersgrupperna behöver vaccineras, säger Anders Tegnell. Samtidigt står det klart att det finns ett fortsatt behov av rekommendationer för ovaccinerade.

Folkhälsomyndigheten jobbar nu med frågan om vad som ska gälla för ovaccinerade och kommer att presentera rekommendationer speciellt riktade till dem före den 29 september, då restriktionerna hävs i det övriga samhället.

– Vi är på väg mot ett stort skifte i vårt arbete, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på torsdagens pressträff.

– Men det finns en väldigt stark korrelation mellan det och vaccinationsarbetet. Redan nu står det klart att det kommer att finnas behov av rekommendationer för dem som är ovaccinerade, fortsätter han.

Behöver nå yngre

Anders Tegnell säger vidare att vaccinationsarbetet inte är avklarat och att det finns en hel del kvar att göra, särskilt i de yngre åldersgrupperna.

– Det är uppenbart att man behöver jobba mer i åldersgrupperna 30–39, där det är nästan 30 procent som inte är vaccinerade alls.

Inkomst, utbildning och födelseregion spelar också in för vaccinationsviljan och det är viktigt att jämna ut vaccinationstäckningen bland befolkningen.

– Det tyngsta vapnet vi har är vaccination. Det minskar risken för att smittas och för sjukdom och blir ännu viktigare nu när vi går in i en period utan restriktioner, säger Anders Tegnell.

Inga tvångsåtgärder

Hur får man då personer som inte följer rådet att vaccinera sig att följa de specialrekommendationer som ska gälla denna grupp framöver?

– Det kommer inte att finnas några möjligheter att ta till tvångsåtgärder, konstaterar Tegnell.

I stället handlar det om samma strategi som Folkhälsomyndigheten arbetat med under hela pandemin – information och tydliga argument.

Han kan i dag inte precisera hur råden kommer att utformas. Det kan bli liknande råd som de som gäller i dag, men de kommer inte att beröra hemarbete.

– Det är inte så att om man inte vaccinerar sig så behöver man inte gå till jobbet. Det här har hela tiden skett utifrån arbetsgivarens bedömning om man behöver vara på plats eller inte. Det fortsätter att gälla oavsett vaccinstatus.

Beredskap för återinförande

Han flaggar också för att det finns beredskap för att återinföra breda restriktioner om vi skulle hamna i ett sådant läge.

– Jag tror att man måste ha en mental förberedelse för att det här i viss utsträckning är ett oförutsägbart virus och det kan komma en utveckling som gör att vi behöver återinföra restriktioner.

TT: Många restriktioner har tagits bort och det var restriktioner som gjorde det möjligt att hålla avstånd. Samtidigt uppmanas vi att fortsätta hålla avstånd. Hur går det ihop?

– Vi har inte tagit bort några restriktioner än, det fortfarande viktigt att följa de som finns, svarar Anders Tegnell och tillägger att förhoppningen är att vi till den 29 september har så stor vaccinationstäckning att det inte är något problem.

Inom vården har många reagerat kraftigt på beslutet att restriktionerna hävs, men Anders Tegnell anser att det finns ett stöd även inom vården.

– Vi har en kontinuerlig dialog med vården. Vi hade möte med regiondirektörerna häromdagen och det fanns ett stort stöd och stor acceptans.

Insatser för vaccination

Smittspridningen är fortfarande på så hög nivå att det påverkar vården, säger Emma Spak, sektionschef för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vaccineringen är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen och underlätta för vården att ge patienter som behöver planerad vård.

Nu genomförs riktade insatser för att få folk att vaccinera sig. Åtgärderna ser olika ut på olika ställen.

– Regionerna anpassar sig allt eftersom. Vi har exempel på vårdcentraler som ringer runt och då kan man prata om eventuell oro, säger Emma Spak.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV