Radar · Politik

Hussäljaren överklagar förlikning med Busch

 "Jag är ledsen och ångrar att jag inte orkade stå upp för mig själv".

Mannen som sålt ett hus till KD-ledaren Ebba Busch överklagar förlikningsavtalet de båda skrivit under. Ebba Busch fick beskedet via medierna. ”Detta är en fullkomlig överraskning. Som en blixt från en klar himmel”, säger hon till Aftonbladet.

De båda parterna ingick en förlikning i oktober, vilket såg ut att vara slutet på den infekterade hustvisten som pågått sedan i augusti förra året. Den planerade rättegången ställdes in.

Nu ser allt ut att ta en ny vändning när den äldre mannen överklagar förlikningen till Svea hovrätt genom ett nytt juridiskt ombud, vilket Altinget var först med att rapportera. Mannen anser att han tvingats skriva på avtalet i oktober och är kritisk till sin tidigare advokat.

Enda utvägen

Hussäljaren menar att han varken fått se en kopia eller ett original av det sekretessavtal som upprättades vid sidan om förlikningsavtalet. Detta är ”anmärkningsvärt” då en advokat ska verka för sin klients bästa, skriver advokat Sture Tersaeus som nu tagit över målet.

I sekretessavtalet gavs mannen en tidsbegränsad dispositionsrätt till fastigheten, en viss rätt att nyttja den, vilket sågs som en kompromiss som skulle kunna få ett slut på fastighetsaffären.

”Jag fick enbart avtalet med Ebba uppläst för mig och både advokaten och en till sa att jag var tvungen att skriva på och godkänna. Detta eftersom de ansåg att det var den enda utvägen”, skriver han i överklagan som TT tagit del av.

Ebba Busch säger till Aftonbladet att hon varit ”extremt noggrann” kring förlikningen.

Att detta ska vara en långsam process och att vi ska vara överens på ett sätt som både jag och NN (mannens namn) är nöjda med.

Hon konstaterar att mannen har skrivit på avtalet, och säger att hon uppfattat att de båda har varit överens om att det ska kännas bra.

"Bindande avtal"

Buschs advokat anser att det helt saknas grund för att överklaga.

– Formellt så kan man överklaga även en stadfäst förlikning, men utgångspunkten är att det är ett bindande avtal som träffats mellan parterna, säger Katrin Björklund.

– Så inställningen från min klient är att det finns ett bindande avtal mellan parterna alldeles oavsett stadfästelsefrågan.

Mannen framhåller att överklagan i grunden också handlar om att han från början upplevde sig pressad att skriva under försäljningsavtalet gällande fastigheterna mot sin vilja. Ebba Busch har hela tiden nekat till detta och hävdat att allt gått riktigt till.

”Jag fick enbart avtalet med Ebba uppläst för mig och både advokaten och en till sa att jag var tvungen att skriva på och godkänna. Detta eftersom de ansåg att det var den enda utvägen”, skriver han i överklagan som TT tagit del av.

"Jag är ledsen"

Mannen framhåller att överklagandet i grunden också handlar om att han från början blev pressad att skriva under försäljningsavtalet gällande fastigheterna mot sin vilja.

”Jag är ledsen och ångrar att jag inte orkade stå upp för mig själv. Jag är också ledsen över att jag inte fick den hjälp jag borde ha fått och önskade från advokaterna som jag betalar för”, skriver hussäljaren i överklagan.

I förlikningsavtalet från i oktober gavs mannen en tidsbegränsad dispositionsrätt till fastigheten, en viss rätt att nyttja den, vilket sågs som en kompromiss som skulle kunna få ett slut på fastighetsaffären.

Dömts för förtal

Sture Tersaeus skriver i handlingarna till Uppsala tingsrätt att han behöver till i slutet på november för att utreda omständigheterna i målet och träffa sin klient ”för att vidare kunna föra hans talan”.

TT söker hussäljarens tidigare ombud, som han är kritisk mot.

För Busch har hustvisten bland annat inneburit att hon dömts för förtal av mannens tidigare ombud. Hon skrev i somras på ett strafföreläggande om grovt förtal och fick också betala skadestånd.

Fakta: Detta har hänt i hustvisten

20 augusti 2020:

Ebba Busch och säljaren skriver under ett köpekontrakt för fastigheten utanför Uppsala. Några dagar senare betalar Busch handpenningen till den då 81-årige mannen. Enligt säljarens ombud ångrar mannen köpet någon dag eller några dagar efter det att kontraktet undertecknats.

16 september 2020:

Ebba Busch skulle ha fått tillträde till huset, enligt köpekontraktet.

25 november 2020:

Ebba Busch kommer in med en stämningsansökan till Uppsala tingsrätt där hon yrkar att hon har bättre rätt än säljaren till huset.
Parterna växlar korrespondens under hösten och vintern där de tar in expertutlåtanden och värderingar av huset.

19 februari 2021:

Ebba Busch skriver ett långt inlägg om affären på sociala medier. Hon skriver där kommentarer om säljarens ombud och pekar ut honom som brottslig.

24 februari 2021:

Säljarens ombud anmäler Ebba Busch för grovt förtal efter inläggen hon skrev på sociala medier.

2 mars 2021:

Ebba Busch och säljaren möts i Uppsala tingsrätt för en inledande förhandling om hustvisten. De kommer inte överens om någon förlikning och en huvudförhandling planeras in till i slutet på oktober.

3 mars 2021:

Överåklagare Anders Jakobsson inleder en förundersökning om grovt förtal mot Ebba Busch.

28 maj 2021:

Ebba Busch delges formellt brottsmisstanke i ett förhör.

2 juli 2021:

Ebba Busch erkänner grovt förtal. Det får till följd att åklagaren utfärdar ett strafföreläggande med dagsböter och Ebba Busch undviker därmed rättegång.

8 oktober 2021:

Parterna når en förlikning och Ebba Busch får bättre rätt till fastigheten. I förlikningen ingår ett avtal om att den nu 82-årige mannen ska få en viss dispositionsrätt till fastigheten.
Därmed ställs rättegången som var planerad att inledas den 25 oktober 2021 in.

11 november 2021:

Hussäljaren överklagar förlikningsavtalet som parterna skrivit under. Han menar att han känt sig tvingad att skriva under och att han inte fått se avtalet i sin helhet.
Källa: Domstolshandlingar från Uppsala tingsrätt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV