Glöd · Debatt

Ung vänster och kommunismen

Ung vänster demonstrerar i Helsingborg.

”Vårt mål är ett klasslöst samhälle, fritt från förtryck – ett kommunistiskt samhälle”. Så står det i Ung Vänsters principprogram. En del skribenter och lustigkurrar har kritiserat Ung Vänster för detta. Jag är för gammal för att vara med i något ungdomsförbund, men jag kan läsa.

En del ord betyder olika för olika människor, så därför är det bra att definiera vad man menar. Ta ordet grym till exempel: Om man säger att en diktator är grym så betyder det ordet inte samma sak som när juryn i Idol säger att en artist är grym. Eller ta ordet kriga: Utrikesreportern i Syrien menar inte samma sak som sportjournalisten. Liksom många andra ord, till exempel medelklass, feminism och kommunism.

Därför är det så bra att Ung Vänster definierar vad de menar med kommunistiskt samhälle – ett klasslöst samhälle, utan förtryck. Det är också snarlikt ordets ursprungliga innebörd. Många människor anser att det är omöjligt att uppnå. Då kan man kritisera Ung Vänster för att vara naiva. 

Det har aldrig funnits ett land som varit klasslöst och utan förtryck. Så att utifrån Ung Vänsters skrivning kritisera dem för vad som skett i andra länder blir lika fel som att kritisera en sportjournalist för att använda ordet kriga. Detta även om landets ledning själva pratar/pratade om ett kommunistiskt samhälle. Det är, och har varit, många som använt ordet kommunistiskt, senast sa Trump det om Joe Biden.

Men hur ser världen ut idag? 8 personer äger lika mycket som 50% av jordens befolkning. 1% av jordens befolkning äger mer än dubbelt så mycket som 6,9 miljarder människor. Om vi skulle fråga människor om de föredrar ett klasslöst samhälle eller ett samhälle där 8 personer äger lika mycket som 50% av befolkningen, så tror jag att de flesta skulle föredra det klasslösa samhället. 

Att ha ett långsiktigt mål som man strävar mot är bra. Att sträva mot ett klasslöst samhälle, utan förtryck är väldigt fint. De som ogillar det målet har all rätt att kritisera Ung Vänster.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV