Radar · Miljö

Antalet fjärilar minskar snabbt i USA

Monarkfjärilen flyttar varje år upp till 400 mil från vintervistet i Mexiko till USA och Kanada där den fortplantar sig.

En ny stor studie om fjärilar från University of Arizona visar att de minskar i snabbt takt. I snitt är minskningen 1,6 procent per år, de senaste 40 åren.

Fjärilspopulationerna i USA minskar med en takt på 1,6 procent per år, enligt en ny rapport som publicerats i Science. Rapporten från University of Arizona har undersökt 450 fjärilsarter.

En av de värst utsatta arterna, den västliga populationen av monarkfjärilar, har sedan 1980-talet minskat med 99,9 procent, från flera hundra tusen för ett tiotal år sedan till färre än 2 000 i fjol.

– Den västliga monarkfjärilen är på gränsen till att utrotas, men det som är ännu mer oroväckande är att den bara är i mitten av listan på minskande fjärilsarter, säger Katy Prudic, vid University of Arizona School of Natural Resources and the Environment, som är medförfattare till rapporten, till Natursidan.

Enligt forskarna är det de allt varmare höstarna som ligger bakom nedgången. På University of Arizonas hemsida skriver forskarna att de varmare höstarna bland annat kan påverka fjärilarnas förberedelser inför vintervilan och minska tiden att hitta föda.

För att stoppa utvecklingen för USA:s fjärilar, menar forskarna att  klimatförändringarna måste stoppas. Dessutom måste våtmarker och områden med biologisk mångfald skyddas och bevaras för att de ska ha någon chans.