Radar · Inrikes

Regeringen öppnar för svensk vaccinfabrik

Svensk vaccintillverkning för skydd mot pandemier möjlig på sikt.

Sverige kan knappast bli självförsörjande på vaccin, slår en rapport från statliga Vinnova fast. Näringsminister Ibrahim Baylan (S) håller dock dörren öppen för en svensk vaccinfabrik.

För dyrt och för komplext. ”Därmed bedöms Sveriges kapacitet att vara helt självförsörjande inom vaccinproduktion som låg”, skriver Vinnova i den rapport som myndigheten tillsammans med forskningsorganisationen Rise på kort tid tagit fram och nu överlämnat till regeringen.

– Det är kanske inte rimligt eller kostnadseffektivt heller, med tanke på Sveriges relativa litenhet, säger Lars Hammarström, avdelningschef Hälsa på Vinnova.

Håller med

Näringsminister Ibrahim Baylan håller i stort sett med.

– Jag har ingen annan uppfattning än den Vinnova ger uttryck för, säger han.

Sverige har en förhållandevis stor läkemedelssektor med hög kompetensnivå och flera fabriker för tillverkning av läkemedel och andra vacciner än mot covid-19. Men ändå. Även om Sverige hade en toppmodern fabrik för vaccinändamål så är förutsättningarna att vara självförsörjande mycket små.

– Det handlar inte bara om kompetens och produktionsmöjligheter. Det handlar om ett komplext nätverk av underleverantörer, säger Hammarström.

Om det inte går

Både han och Ibrahim Baylan pekar i stället på samarbete som den bästa metoden, i Norden eller på ett europeiskt plan. Baylan lyfter Sveriges alla företag som kan vara delar i en kedja av vaccintillverkning mot epidemier likt corona. Ett samarbete skulle ge en högre försörjningsgrad och vara mer effektivt för skattebetalarna, enligt Baylan.

– Men skulle det visa sig att det inte går att hitta sådana samarbetsmöjligheter, ja då måste vi titta på våra egna möjligheter. Det finns en god grund, men inte hela kedjan i dag, det kan man inte säga, säger Baylan.

Det har från tid till annan förts en debatt i Sverige om det inte vore bra med en egen vaccinförsörjning, en diskussion som blir hetare varje gång en potentiell pandemi har dykt upp och förstås nu med covid-19 som härjar över jorden.

– Man kan väl säga så här i efterhand, det var bra att vi inte den gången byggde en egen fabrik. Den fabriken hade inte haft något värde i dag med tanke på teknikförändringen som har skett, säger Baylan.

Lars Hammarström:

– Vår beredskapsförmåga skapas bäst genom internationellt samarbete.

Fakta: Rapporten

I december 2020 fick Vinnova i uppdrag av regeringen att ”analysera och beskriva förutsättningarna för hur Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel står sig i jämförelse med andra länders kapacitet”.
Studien ska ses som ett kunskapsunderlag innehållande inventering av anläggningstillgångar och kompetens.
Källa: Regeringen