Radar · Miljö

Hallå där, Jonas Regnér, ser du någon risk för intressekonflikt…

Jonas Regnér, vd för Saltå kvarn, tycker konventionellt producerad mat är för billig.

… i och med att du som är vd för Saltå kvarn valts in i Kravs styrelse? Liksom flera andra i styrelsen representerar du ett företag som själva säljer kravmärkta produkter.

– Nej, det gör jag jag inte. Vi är många i styrelsen och det skulle inte vara möjligt att driva någon egen agenda.

Certifieringen skulle inte ha högre trovärdighet om den var oberoende från branschen?

– Själva certifieringen sker av tredje part, på det sättet är den oberoende från branschen. Det går inte att påverka. Tvärtom driver det på oss som företag ännu mer, det vore ju fantastiskt tråkigt att sitta och skämmas i Krav-styrelsen för att man inte klarat certifieringen.

Hur ska mer av maten vi äter i Sverige bli ekologisk?

– Det handlar om att upplysa konsumenten om hur stor effekt varje litet val har. Grundproblemet är att den konventionella maten som vi äter är för billig. Vi har en prispressad värld som ska driva tillväxt samtidigt som resurserna, som de bördiga jordarna, är ändliga.

Är det svårare att få fler att konsumera än att få flera att producera ekologiskt?

– Nu satte du mig på pottan. Jag skulle säga att båda är svåra, men jag tror att man behöver börja i efterfrågeänden. Om fler vill konsumera ekologiskt blir det långsiktigt hållbart och lönsamt att bedriva jordbruk på det sättet.

Det låter som om du lägger ett stort ansvar på konsumenten? Behövs det inte politiska beslut som ser till att vi får ett hållbart jordbruk?

– Jo, jag tror inte att marknaden är mogen att reglera sig själv i den omställning som behövs och då är det politiskt ledarskap som krävs. En sak man skulle kunna göra är att ha lägre moms på det som är hållbart producerat och högre moms på det som inte är hållbart producerat.