Radar · Miljö

Naturskyddsföreningen: Mer lokal närvaro ska fånga upp miljöintresse

Klädbytardagen är en av Naturskyddsföreningens många lokala aktiviteter som lockar till stort intresse runtom i landet.

Naturskyddsföreningen ska satsa på mer lokalt påverkansarbete. Det beslutades under årets riksstämma. ”Vi vill bli ännu synligare, starkare och mer inflytelserika på den lokala nivån”, konstaterar ordförande Johanna Sandahl.

Drygt 700 förslag hanterades och 250 omröstningar gjordes under Naturskyddsföreningens riksstämma mellan 26 maj och 2 juni. Bland annat beslutade man att förstärka föreningens regionala kanslier för att bättre kunna stötta de lokala kretsarna och länsförbunden i att mobilisera medlemmar och att påverka lokalt.

– Hela Sverige måste ställa om och då är det viktigt att vi som folkrörelse kan fånga upp det stora intresset för naturen, miljön och klimatet. Att förstärka föreningens regionala kanslier är efterlängtat i vår rörelse, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen ordförande, i ett pressmeddelande.

Stödet kommer att sättas in redan nästa år och förstärkas ytterligare år 2023.

Andra beslut som fattades på stämman handlade bland annat om att utreda storföretagens skatterabatt på el, att jobba för en utfasning av kalhyggen, att öka konsumtionen och produktionen av ekologiska livsmedel samt att starta ett nätverk för hållbar stadsutveckling.

Föreningen vill också inrikta påverkansarbetet mot att få till ett förbud mot fossila bränslen i Sverige senast 2030.

– Vi måste ha ett fossilförbud till 2030. Regeringens besked om en utfasning till 2040 är långt ifrån tillräckligt – då når vi inte Parisavtalet, säger Johanna Sandahl i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV