Radar · Miljö

Punktligare ger tåg mindre växthusgasutsläpp

Sveriges järnvägsnät är drygt 15 600 spårkilometer.

Ökad punktligheten är det bästa sättet att få att ta tåget, visar forskning.

Järnvägstrafikens punktlighet är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar hur nöjda resenärer är med sin resa och hur attraktivt det är att transportera gods på järnväg. Det visar forskning vid K2 och Lunds universitet.

Det bidrar till att minska utsläppen från transportsektorn. Där inrikes transporter står för en ökande andel av utsläppen av växthusgaser i Sverige.
Enligt forskarna behöver mer transporter ske på järnväg för att minska utsläppen.

Förbättringar måste ske

Enligt forskarna måste, för att förbättra järnvägstrafikens punktlighet, en rad åtgärder genomföras. Man måste bli bättre på både teknik, underhåll, tidtabeller och på bättre informationen till resenärerna. Forskarna skriver att 40 procent av alla uppehåll vid en station tar längre tid än beräknat.

− Det finns flera konkreta, relativt enkla, åtgärder som kan förbättra järnvägstrafikens punktlighet, till exempel att informera resenärerna så att de vet var på perrongen de ska vänta för att enklast nå sin plats på tåget. Då kan det gå betydligt snabbare och fler tåg kan lämna perrongen i tid, säger Carl-William Palmqvist, till Forskning.se.

I dag står järnvägstrafiken för ungefär 16 procent av transporterna i Sverige och för ett par promille av utsläppen av växthusgaser och enligt forskarna måste ökningstakten fördubblas för att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål.

Läs mer på forskning.se