Radar · Analys

Historisk andra riksrätt mot Trump

Trumpanhängare stormade den amerikanska kongressen den sjätte januari i år.

En hel värld följde för ett år sen riksrättsförhandlingarna i den amerikanska kongressen. Nu ställs Trump återigen inför riksrätt. Jerker Jansson förklarar.

Donald Trump hade ringt upp den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj och försökt övertala honom att gräva fram graverande uppgifter om Joe Bidens son Hunter. Demokraterna ansåg att hans handlingar bröt mot grundlagen, men som förväntat slutade den förra riksrätten med att Trump frikändes av en senat kontrollerad av hans parti Republikanerna.

Nu ställs Trump återigen inför riksrätt vilket är första gången i historien det händer en president, dessutom är det första gången det sker efter att en president har avgått. Skillnaden mot förra året är att senaten har en demokratisk majoritet. Efter höstens val har partierna femtio senatorer var vilket innebär att vicepresidenten Harris har utslagsröst.

Det räcker nu inte för att fälla Trump. För det krävs att två tredjedelar, 66 senatorer, röstar för en fällande dom och hittills har bara en handfull republikanska senatorer sagt att de kommer att rösta med Demokraterna. En fingervisning om vartåt det lutar kommer att bli den inledande omröstningen om förhandlingarna överhuvudtaget är lagliga. Republikanerna menar att det inte är i enlighet med grundlagen att ställa en president som redan har avgått inför riksrätt. Demokraterna pekar på att det har skett tidigare med personer som haft andra befattningar.

Stormningen av Capitol Hill

Anklagelsen mot Donald Trump är att han uppmanade sina anhängare att attackera kongressen den sjätte januari som ledde till att minst fem personer dog. Republikanerna hävdar att Trumps tal inte hade något med attacken att göra. Den var redan planerad sedan lång tid och hans tal hölls så nära händelsen att det inte kunde ha påverkat det som skedde.

Demokraterna å sin sida menar att det inte spelar någon roll om det redan finns planer på ett brott om någon uppmuntrar andra att begå det. Det är likafullt olagligt att uppmuntra andra till uppror. Han förvärrade situationen med sitt tal, menar de, och även om han inte höll sitt löfte att leda massorna erbjöd han sig att göra det.

Snabb historia

Ingen av de båda partierna vill att rättegången drar ut på tiden. Eftersom det är osannolikt att Trump fälls vill Demokraterna koncentrera sig på att ordna upp landets ekonomi och hitta vägar att ordna upp den svåra coronasituationen i landet.

Republikanerna är ett parti i kris där grupper långt ut på högerkanten har lyckats få in flera representanter i kongressens båda kammare, individer som är hängivna anhängare av Donald Trump och som tror på konspirationsteorier som de som rörelsen kring Qanon sprider. De har fullt upp med att försöka ena partiet och har inget intresse av någon dramatik.

Om det inte sker något dramatiskt som får ytterligare elva republikanska senatorer att vilja fälla Trump lär förhandlingarna vara över på en vecka. Som det ser ut nu kommer man inte ens att kalla några vittnen. Bevisningen kommer att ske genom videor. Det märkliga läget är att samma personer som var målet för attacken, de folkvalda politikerna i kongressen, nu kommer att förvandlas till en domstol som ska avgöra om Trump var skyldig till den.

Historisk dokumentation

Varför går Demokraterna vidare med riksrättsförhandlingarna om de vet att Trump med största sannolikhet kommer att frikännas? Det kan verka meningslöst, ett spel för gallerierna, men förhandlingarna kommer att ha politisk betydelse. Demokraterna har redan tvingat bort en trumpiansk Qanon-anhängare, Marjorie Taylor Greene, från olika utskott i representanthuset för att minska rörelsens makt och rättegången mot Trump är tänkt att minska hans makt ytterligare.

En aspekt som diskuterats mindre är att förhandlingarna innebär ett noggrant arbete med att dokumentera händelserna. Båda sidor har samlat på sig det de anser vara bevis för sin inställning och den dokumentationen kommer att presenteras under veckan som kommer och kommer sedan att vara tillgänglig för journalister och historiker bland andra.

Riksrätten skapar i sig ett stort intresse och Demokraterna hoppas att det kommer att leda till att fler amerikaner vänder sig från Donald Trump som hade historiskt lågt stöd när han väl avgick. Ingen vet exakt hur stor den hårda kärnan av trumpanhängare är, men det faktum att han förlorade presidentvalet är en fingervisning att hans makt har brutits och Demokraterna vill både utnyttja och förstärka den utvecklingen.