Radar · Arbetskritik

EU-kommissionen lägger förslag om bättre villkor för plattformsarbetare

Nicolas Schmit, EU-kommissionär för sysselsättning och sociala rättigheter, vill att EU agerar för arbetsrätten i plattformsekonomin.

Idag presenterade EU-kommissionen ett förslagspaket med direktiv som ska förbättra villkoren för arbetare i plattformsekonomin. Bland annat anser man att många idag felaktigt klassas som egenföretagare, och att ge dessa personer anställning skulle göra att de omfattas av bättre skyddsnät.

I början av hösten antog EU-parlamentet en resolution som ska garantera personer som jobbar via digitala plattformar – som till exempel Uber och Foodora – samma rättigheter som dem inom mer traditionella branscher. Idag tog EU-kommissionen nästa steg när man presenterade ett förslag till direktiv för så kallat plattformsarbete.

”Vi vill att plattformsekonomin ska frodas. Men vi måste säkerställa att den upprätthåller de arbetsrättsliga och sociala normer som har fastställts i EU. Om människor går miste om de sociala rättigheter som de har rätt till, då är det dags att agera”, twittrade EU-kommissionären för sysselsättning och sociala rättigheter, Nicolas Schmit, efter att förslaget tillkännagivits.

Direktiven handlar om bland annat transparenta och förutsägbara arbetsvillkor, rätt till föräldraledighet, fastställd arbetstid kontra ledig tid, minimilön och ett ramverk för tillfälliga anställningar.

Ska inte vara egenföretagare

EU-kommissionen har också utformat kriterier för när en person som arbetar för ett plattformsföretag ska klassas som anställd, och inte som egenföretagare. Enligt Valdis Dombrovski, EU-kommissionär för handel, arbetar 28 miljoner människor i plattformsekonomin i EU, och av dessa är 5,5 miljoner kontrakterade som egenföretagare.

– Men i själva verket kontrolleras och övervakas de regelbundet.

Detta gör dem i praktiken till anställda.

De bör ha de arbetsrättigheter och sociala rättigheter som motsvarar en sådan status, sa Dombrovski vid en presskonferens.

Han sa också att nya former av arbetsorganisation ”leder inte automatiskt till kvalitetsjobb”.

– Plattformsarbetare förtjänar samma skydd som alla andra. Dagens paket med förslag är till för att ta itu med dessa frågor.

Läs mer: 

Så ska EU bekämpa gigföretagens daglöneri

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV