Radar · Inrikes

Svenska Downföreningen får inget gehör från FHM

Det kommer inte göras några förändringar i prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19.

Svenska Downföreningen och Riksförbundet FUB har uppmanat Folkhälsomyndigheten (FHM) att prioritera personer med Downs syndrom för vaccinering mot covid-19. Nu meddelar FHM att det inte kommer ske några förändringar i prioriteringsordningen.

I slutet av mars skickade Svenska Downföreningen och Riksförbundet FUB ett brev till Folkhälsomyndigheten där man mot bakgrund av flera studier lyfte att personer med Downs syndrom, i större utsträckning än övriga befolkningen, blir svårt sjuka och dör i covid-19.

Med anledning av det uppmanade man i brevet FHM att i likhet med andra länder placera personer med Downs syndrom i samma höga prioriteringsgrupp för vaccinering som man placerat äldre personer i.

Under tisdagen kom svaret från FHM, via ett brev signerat Anders Tegnell. Där meddelar man att ”Folkhälsomyndigheten gör inga ytterligare ändringar i prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19.”.

FHM skriver vidare att man gjort prioriteringarna för befolkningen utifrån ”data om risk för allvarlig sjukdom och död” och att personer med Downs syndrom kommer att vaccineras i fas 2. I den gruppen erbjuds vaccin bland annat till personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, reds anm).

Som ett svar till FHM ställer nu Svenska Downföreningen och Riksförbundet FUB en öppen fråga till myndigheten, som publicerades i ett pressmeddelande under torsdagen:

”Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringsordning syftar till att först skydda de som löper störst risk att bli svårt sjuka och dö covid-19. Är det då rimligt att några tusen vuxna personer med Downs syndrom som ännu väntar på sin första vaccinationsspruta (de flesta under 65 år) ska tvingas vänta tills drygt 2 miljoner personer över 65 år i Sverige har vaccinerats?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV