Radar · Inrikes

Sommargäster kan leda till vaccinbrist – SKR vädjar: Vaccinera er hemma

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, vädjar till människor att vaccinera sig där de är skrivna.

Regioner som tar emot många sommargäster riskerar att drabbas av vaccinbrist om besökarna väljer att vaccinera sig där, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vädjar till människor att i stället vaccinera sig på hemorten.

Även om man inte är hemmahörande på orten man befinner sig på har man rätt att vaccinera sig där, i Sverige får man söka öppenvård var som helst i landet.

– Vi har sett att personer flyttar sig mellan doser eller reser till en annan region i hopp om att kunna vaccinera sig tidigare, och redan nu finns en viss påverkan runt det här – och till sommaren kan det bli ännu mer så om man reser till ett fritidsboende exempelvis, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR.

Förutom att det kan leda till vaccinbrist kan det även göra att det blir svårare att hålla koll på alla relevanta hälso- och sjukvårdsdata, säger hon.

– Ur det hänseendet vädjar vi om att man vaccinerar sig på den ort man bor på.

Vaccinera hemma

Region Skånes vaccinsamordnare Maria Landgren säger till SVT Nyheter Skåne att regionen inte kan ta höjd för sådana förflyttningar, eftersom vaccinfördelningen baseras på folkbokföringen.

– Därför vädjar vi att ta andra dosen där man tagit sin första dos, säger hon.

Även på Gotland, som under vissa delar av sommaren i princip fördubblar sitt invånarantal genom semesterfirare, finns en risk att vaccintillgången kan bli otillräcklig. Gotlands vaccinsamordnare Christine Senter tycker dock ändå det är bättre, ur ett pandemiskt perspektiv, att människor som har bott på ön under stora delar av året vaccinerar sig på Gotland, trots att man inte är skriven där.

– Är det så att vi eller någon annan region får väldigt många fler som vaccinerar sig så får vi en ha diskussionen om att omfördela vaccin. Men så länge man kan göra det är det inget bekymmer, säger hon.

– Vi vill ju inte att människor åker över regiongränser för att ta vaccin, men att man gör det där man bor under större delen av året ser vi inte som ett bekymmer.

Omfördelning av vaccin

Folkhälsomyndighetens vaccinfördelning baseras enbart på varje regions befolkning, och tar inte hänsyn till eventuella besökare.

Men Emma Spak på SKR säger att regionerna gemensamt kan komma att ansöka om en omfördelning av vaccin om det är så att vissa regioner vaccinerar många som kommer utifrån.

– Man kan inte ändra fördelningsnyckeln, men att det då skulle kunna göras en kompensation om man haft ett omfattande inflöde. Men det måste i sådana fall ske på Folkhälsomyndighetens nivå.

Fakta: Bäst med båda doser på samma plats

Folkhälsomyndigheten anser att man kan vaccinera sig i en annan region, till exempel om man för tillfället bor i sin sommarstuga, arbetar eller studerar på annan ort. Men flera vacciner som används ges i två doser, och det är bra om man ”i möjligaste mån” kan vaccinera sig på samma plats vid båda vaccinationstillfällena. Detta för att underlätta hälso- och sjukvårdens hantering och säkerställa att rätt vaccin finns på plats när man ska få den andra dosen.
Källa: Folkhälsomyndigheten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV