Radar · Inrikes

Mer pengar för minskad trängsel på bussar

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Januaripartierna är överens om att satsa ytterligare en miljard kronor på kollektivtrafiken för att minska trängseln och upprätthålla turtätheten.

Miljarden går i riktat stöd till de regionala trafikmyndigheterna. Stödet grundas på förlorade biljettintäkter. Samtidigt kompenseras de regioner som utökat trafiken under pandemin, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) på en presskonferens.

– De som förstärkt trafiken får en större andel av stödet.

Minska smittan

Pengarna avsätts i vårbudgeten och går utöver de två miljarder som avsatts i budgetpropositionen för 2021. Det totala stödet till kollektivtrafiken uppgår nu till sex miljarder kronor, enligt regeringen.

– Det ska vara tryggt och enkelt att göra de klimatsmarta valen. Det är viktigt både för att här och nu minska smittspridningen men också för att kollektivtrafiken ska vara ett självklart val, säger Per Bolund.

Regeringen avsätter också 30 miljoner kronor under 2021 för ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken. Pengarna ska gå till Trafikverket för att i förebyggande syfte arbeta fram ett sådant system. Punkten står inskriven i januariavtalet.

– Vår ambition är att ett nationellt biljettsystem ska vara på plats nästa sommar, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Därutöver vill regeringen ge 150 miljoner kronor mer årligen för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. Pengarna ska användas under 2021–2025.

– Vi har en långsiktig ambition att föra över transporter från väg till järnväg, säger Per Bolund.

Ta bort banavgiften

Moderaternas trafikpolitiska talesperson Maria Stockhaus är kritisk till att staten skulle stå för ett nationellt biljettsystem. Det är bättre att öppna upp marknaden och låta kommersiella aktörer skapa ett system för applikationer och biljettförsäljning, anser hon.

Vänsterpartiet vill att tågbolagen ska kompenseras mer än vad regeringen ger. Som i andra EU-länder borde bolagen ersättas i motsvarighet till banavgiften som de betalar årligen, vilket är omkring 1,8 miljarder kronor.

Mycket pengar har gått till att kompensera flyget under pandemin men inte i närheten lika mycket till persontågtransporterna, säger V:s talesperson Jens Holm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV