Radar · Mänskliga rättigheter

Klimatförändringar kan göra pollensäsongerna 60 procents värre

Drygt 40 procent av Europas befolkning är allergisk mot någon typ av pollen och det anses vara ett globalt hälsoproblem för 10–20 procent av jordens befolkning.

En ökad koldioxidhalt i luften ökar växters produktivitet, och därmed också pollenproduktionen, enligt en i den vetenskapliga tidskriften Science advances.

På grund av att klimatförändringarna ger en ökad koldioxidhalt i luften så ökar även växters produktivitet, och därmed också pollenproduktionen. Detta enligt en studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science advances, skriver tidningen Läkemedelsvärlden.

Enligt forskarna kommer pollensäsongerna i framtiden att bli 60 procent svårare och allvarligare jämfört med i dag om koldioxidhalten i atmosfären fördubblas, i enlighet med FN:s klimatpanels ”business-as-usual”-scenario.

Orsaken är ju mer koldioxid det finns i luften ju mer ökar växternas produktivitet och pollenproduktionen. Vilket leder till fler allergiska reaktioner.

”Klimatmodeller som utgår från ett scenario där koldioxidhalten fortsätter att öka på samma sätt som idag visar att många fler kommer att få besvär med pollenallergi. Detta är ett allvarligt problem som kommer att påverka många människors liv”, säger forskaren Georgina Brennan, Lunds universitet, som är en av författarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Även tidigare studier har visat att problemen med pollenallergi kommer att öka på grund av klimatkrisen. Dock har, enligt Georgina Brennan, tidigare studier baserats på data från tidigare års pollenkoncentrationer, och inte som i den senaste studien, på kombinerade observationer av hur ökad koldioxidhalt och olika väderkomponenter påverkar gräs- och pollenproduktionen.

”Det finns studier som gjorts i speciella kammare där man har sett att gräs producerar mer pollen om koldioxidhalten ökar. Dessa är en bra referens och visar på att det finns ett samband. Hur snabbt det sen går beror på vilka strategier för att dämpa klimatförändringen som sätts in”, säger Georgina Brennan i pressmeddelandet.

Kan inte säga hur svår säsongen blir

I och med att modellen kan förutsäga hur allvarlig en pollensäsong kan bli gör det möjligt för sjukvård, apotek och allergiker att planera för minskade besvär. Dock kan modellen inte säga när en pollensäsong börjar eller slutar.

”Informationen gör det möjligt att planera längre framåt, framförallt innan säsongen har börjat. Till exempel kan prognoserna hjälpa sjukvårdspersonal att förbereda sig inför ökningen av allergirelaterade sjukdomar. Det underlättar också för särskilt känsliga individer när de ska planera ledigheter eller utlandsvistelser”, säger Georgina Brennan.

Av Europas befolkning är i dag drygt 40 procent allergisk mot någon typ av pollen och det anses, enligt Georgina Brennan, vara ett globalt hälsoproblem för 10–20 procent av jordens befolkning – där många är särskilt känsliga mot gräspollen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV