Radar · Nyheter

Inkomstklyftorna väntas öka i pandemins spår – de drabbas hårdast

En arbetslös rörmokare söker arbete i Johannesburg i Sydafrika i oktober 2020.

Inkomstklyftorna inom länderna kommer att växa i coronapandemins spår och kvinnor, ungdomar och arbetare kommer att drabbas hårdast. Det enligt en färsk rapport från Internationella valutafonden, IMF.

Pandemin har lett till en dämpad ekonomisk rörlighet i världen, men prognosen är ändå god och enligt en ny rapport från IMF kommer världsekonomin att återhämta sig inom de kommande två åren, rapporterar Arbetsvärlden.

Enligt rapporten kommer världsekonomin att växa med sex procent under 2021 och lite över fyra procent under det kommande året, inte minst på grund av att många länder har ett finanspolitiskt stöd. Men det gäller inte alla. Coronakrisen har drabbat världens fattigare länder hårdare och i dessa ekonomier kan återhämtningen ta betydligt längre tid än två år.

Kvinnor och unga drabbas hårdare

Pandemikrisen kommer också leda till att inkomstklyftorna inom länderna kommer att öka och en del människor har redan nu förlorat sina arbeten. Inte minst på grund av att krisen påskyndat automatiseringen och digitaliseringen och vissa typer av arbeten har eller är på väg att försvinna. De grupper som pekas ut som värst drabbade är kvinnor, ungdomar och arbetare.

”Sysselsättningen har minskat i större utsträckning i sektorer med en större andel yngre eller lågutbildade arbetare, samt inom sektorer som är mer utsatta för automatisering,” skriver IMF:s chefsekonom Gita Gopinath.

För de som har förlorat sina arbeten på grund av exempelvis digitalisering och automatisering är det viktigt att få en möjlighet att komma tillbaka till sysselsättning. Därför är det av stor vikt att erbjuda kompetensutveckling och utbildningsinsatser framöver, enligt IMF.

I rapporten redogörs också för vikten av att skapa fler gröna jobb för att länderna ska kunna klara av de utmaningar som klimatförändringarna för med sig.