Radar · Djurrätt

Efter protester mot avel för bondkatter – nu dras godkännande tillbaka

En avelsplan för bondkatter har väckt starka känslor bland kattvänner.

Ett nytt avelsprogram för bondkatter har väckt ilska och protester bland djurrätts- och djurskyddsorganisationer och svenska kattvänner. Nu drar Jordbruksverket tillbaka sitt godkännande av planen. ”Vi anser inte att den är förenlig med våra djurskyddsregler”, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Avelsprogrammet från den nybildade föreningen Lantrasföreningen Bondkatten anser att svensk bondkatt är en egen ras, en svensk lantras. Planen, som först godkändes i december 2020, går bland annat ut på att fertila katter ska röra sig fritt.

Men efter stora protester från ett 70-tal djurrätts- och djurskyddsorganisationer och en ytterligare granskning har Jordbruksverket ändrat sig. Myndigheten anser att avelsprogrammet inte är tillräckligt tydligt med hur man ska förhindra oplanerad förökning av katter.

– Som kattägare är du ansvarig för att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga oplanerad eller oönskat överdriven reproduktion och det tycker vi inte att planen gör, säger Helena Elofsson.

"Gick lite för fort"

Jordbruksverkets tidigare beslut om godkännande väckte starka känslor bland organisationer och kattvänner runt om i landet.

Enligt Helena Elofsson har man förståelse för synpunkterna och medger att det gick ”lite för fort” när programmet godkändes. Hon håller med om att Jordbruksverket borde ha granskat planen tydligare ur en djurskyddssynpunkt.

– Vi är tacksamma för att de uppmärksammade oss på det här. Vi delar helt synen med att övergivna och oönskade katter är ett djurskyddsproblem och vi beklagar om vi har skickat någon annan signal.

"Väldigt glada"

Jordbruksverkets nya besked tas emot med glädje av Lena Lindell från föreningen Hittekatter i Sverige. Hon var den som tog initiativ till uppropet mot avelsplanen, som under gårdagen nådde 15 000 underskrifter.

– Man tror nästan inte att det är sant, men vi är väldigt glada. Vi har kämpat väldigt hårt och det var det här som vi ville skulle hända, säger hon.

Enligt Lena Lindell är beslutet en viktig signal om att även kattägare på landet ska följa Jordbruksverkets skärpta regler från i fjol. Där framgår det bland annat att katter som hålls utomhus ska förhindras att föröka sig oplanerat.

– Lantrasföreningen Bondkatten har velat få det till att problemet har med städer eller tätorter att göra, men katthem i hela Sverige får in många ärenden där det har gått överstyr och där katter förökar sig okontrollerat även på bondgårdar, säger hon.

"Inte vågat tro på"

Hon hoppas att turerna kring avelsprogrammet ska bidra till att fler blir medvetna om problemet.

– Man hade helst hoppats slippa protestera, men när det blev som det blev kändes det viktigt att göra något. Nu känns det så himla bra för många som har ställt upp och jobbat ihop.

Även Djurens vänner är glada över att Jordbruksverket tagit till sig av kritiken.

– Det var det vi hoppades skulle hända, men inte riktigt vågade tro på, säger ordföranden Fredrik Malmgren och fortsätter:

– Det kom ju nya regler för ett år sedan och avelsplanen blev ett sätt att komma runt det. Vi som jobbar med hemlösa katter såg det som ett stort steg tillbaka, så det känns roligt att de har lyssnat när så många stått eniga mot det här.

Avelsprogrammet för bondkatter

Det omdiskuterade avelsprogrammet kommer från Lantrasföreningen Bondkatten som anser att bondkatten är en egen ras, en lantras.
Några av kriterierna är att katten ska hållas på landsbygden, att den hålls helt eller delvis som utekatt, att den inte är kastrerad vid dokumentationstillfället.
Protesterna från ett 70-tal djurskyddsorganisationer har bland annat handlat om att avelsprogrammet inte är förenligt med Jordbruksverkets skärpta regler för djurskydd.
Reglerna, som trädde i kraft i juni i fjol, skulle förbättra djurvälfärden och ställer högre krav på ägaren.
För katter gäller bland annat att djur som hålls utomhus ska förhindras från att föröka sig oplanerat, till exempel genom kastrering eller sterilisering.
Källa: Jordbruksverket