Radar · Basinkomst

Regeringen vill höja taket i sjukpenningen

På en pressträff presenterade regeringen idag sina förslag för att stärka sjukförsäkringen.

Till nästa års budget vill regeringen göra en rad förändringar för att öka tryggheten i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om ett höjt tak i sjukpenningen och att förlänga tiden för rehabilitering.

– Med de här förslagen tar vi ytterligare ett steg att stärka sjukförsäkringen och öka tryggheten när du blir sjuk och inte kan arbeta, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

I regeringens förslag ingår bland annat att höja inkomsttaket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp, vilket innebär att den maximala sjukpenningen per dag skulle att öka från 821 kronor till 1027 kronor.

Dessutom ske det kunna gå att få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan, om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen.

Ökad trygghet för äldre och behovsanställda

Regeringen föreslår också förbättrade möjligheter att bevilja sjukpenning på deltid, genom att kravet på att arbetstidens förläggning ska vara medicinskt motiverad tas bort. Det innebär att en annan förläggning av arbetstiden än att arbetstiden minskas med lika mycket varje dag blir möjlig.

Även personer med osäkra arbetsvillkor såsom behovsanställningar ska få en ökad trygghet. Regeringen föreslår att prövningen av arbetsförmågan för den som kallas in att arbeta vid behov ska göras mot det arbete individen kallas in för att utföra till och med dag 90 i sjukperioden.

Dessutom föreslås personer som är över 62 år att undantas från att bli bedömda ”mot normalt förekommande arbete”. Istället ska de från dag 181 få sin arbetsförmåga bedömd mot den befintliga arbetsgivaren. Detta för att undvika att personer nära pensionsåldern tvingas ställa om till ett nytt jobb.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari nästa år och den totala kostnaden beräknas bli 322 miljoner kronor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV