Radar · Politik

MP: Förbjud nya fossilbilar från 2025

Per Bolund och Miljöpartiet vill se skärpta klimatmål efter den senaste IPCC-rapporten.

Miljöpartiet vill förbjuda försäljning av nya fossilbilar från 2025. Det lyfte de i en specialinsatt debatt om klimatet som hölls i riksdagen i eftermiddags och som partiet tagit initiativ till.

Det är med anledning av den senaste IPCC-rapporten, som signalerade en akut situation för klimatet, som Miljöpartiet begärt den extra debatten.

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) deltog i debatten för miljöpartiets räkning.

– Klimatneutralitet till 2045, det är det klimatmålet som gäller idag. Men den nya IPCC-rapporten är ju glasklar med att mer behövs. Då måste det kosta mer att släppa ut, och vi behöver stödja det som är hållbart, sade han under debatten.

Fick inga tydliga svar

Därför vill Miljöpartiet se ett förbud mot nya fossilbilar från 2025 och att försäljning av bensin och diesel förbjuds fem år senare. Per Bolund försökte pressa de andra partierna på information om de kan tänka sig att ställa sig bakom ett liknande förslag, men fick inga tydliga svar.

Mycket av debatten kom istället att handla om huruvida Sverige har elbrist eller inte och om kärnkraftens och skogens roll i framtiden.

Helena Gellerman från Liberalerna menade att regeringens politik inte går ihop.

– Företag och jobb uteblir och vi får en elbrist om kärnkraften tas bort. Vad är er plan? frågade hon Per Bolund.

Elbrist eller ej

Klimatministern å sin sida konstaterade att man ska lägga fram en klimatfärdplan under hösten, där man tidigarelägger klimatmålen till 2035. Och kärnkraften är inte lösningen på att producera mer el, menade han:

– Vi har inte elbrist i Sverige. Vi har ett elöverskott. Sen behöver vi bygga ledningar precis som man bygger vägar när man bygger bostadskvarter. Kärnkraften är dyr och den ligger decennier framåt i tiden.

Moderaterna och Kristdemokraterna var av en annan åsikt och tyckte snarare att såväl kärnkraft som skogen är nödvändiga för att klara ett ökat energibehov i framtiden. Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz lyfte samtidigt att Moderaterna vill satsa en miljard på utbyggnad av laddstolpar.

Men något besked från de andra partierna om slutdatum för försäljning av fossilbilar uteblev. Vänsterpartiet är det enda partiet utöver MP som sedan tidigare uttryckt att man vill se ett förbud år 2025.

Centerpartiets Magnus Ek menade istället att fokus borde ligga på annat.

– Utfasningsutredningen har ju konstaterat att det skulle vara oerhört svårt att få igenom. Snarare tycker jag frågan måste handla om hur får vi fler klimatvänligare bilar som rullar på vägarna. Någon gång ska vi ju fasa ut de fossila bilarna, men fokus bör ligga på mer verkningsfulla åtgärder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV