Radar · Integritet

Drygt 720 barnfridsbrott anmälda de första två månaderna

Barnfridsbrott är alltid kopplat till ett grundbrott, såsom våld eller hot som barnet bevittnat.

Sedan den nya lagen om barnfridsbrott trädde i kraft den första juli så har drygt 720 brott anmälts. Det är fler än polisen väntat sig, skriver tidningen Fempers.

Den nya lagen om barnfridsbrott innebär att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna brott i nära relationer. Att lagen införts är en följd av att barnkonventionen numera blivit lag i Sverige.

Ulrika Kvarnström, verksamhetsutvecklare inom sakområde barn på den Nationella operativa avdelningen (Noa), säger till Fempers att de många anmälningarna var förväntade.

– Vi vet att det är många barn som bevittnar våld mellan föräldrar eller mellan föräldrar och syskon.

Stort mörkertal

Hon tillägger att mörkertalet i den här typen av brott ofta är stort, då det rör sig om brott av känslig natur som är svåra att utreda.

Innan lagen infördes uppskattade en utredning att antalet anmälda brott skulle kunna hamna på cirka 4000 om året, men om den inslagna takten håller i sig kan det istället handla om 6000-7000 om året. Ulrika Kvarnström medger att det finns en risk att det blir svårt att hinna med alla anmälningar, men att de ska prioriteras. Den svåraste utmaningen blir att se till att det finns tillräckligt med polisanställda med spetskompetens för att utreda barnfridsbrott där barn är målsägande.

– Vi har inte tillräckligt många utbildade barnutredare. Under våren har vi snabbutbildat i grunderna att hålla förhör med barn och i höst anordnas en utbildning för barnutredare, säger Kvarnström till Fempers.

Att ha tillräckligt med kompetens är en prioriteringsfråga, konstaterar hon.

När en anmälan om barnfridsbrott görs initieras även en så kallad barnahussamverkan. Det innebär att även om polisutredningen inte kan styrkas så ges barnet möjlighet att få stöd och hjälp av socialtjänsten.

– På så vis stärker den nya lagen barnens rätt i ett större sammanhang, säger Kvarnström till Fempers.

Läs mer:

Lagförslag: Barn som har bevittnat relationsvåld ges starkare skydd

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV