Radar · Miljö

Google och Youtube förbjuder vilseledande innehåll om klimatet

Google och Youtube ska börja sålla bort innehåll och annonser som sprider felaktiga uppgifter om klimatförändringar.

Från och med november kommer Google och Youtube inte längre tillåta reklam eller innehåll som förnekar klimatförändringar på sina plattformar. Den nya policyn har tillkommit efter önskemål från annonsörer och användare.

Google och Youtube vill rensa sina plattformar från desinformation om klimatförändringar. Tidigare har Youtube redan vidtagit åtgärder mot att felaktig information om vaccin sprids.

I ett tillkännagivande skriver nu Google att ett växande antal av företagets annons- och utgivarpartners har uttryckt oro över annonser eller innehåll som bejakar eller främjar felaktiga påståenden om klimatförändringar.

”Annonsörer vill helt enkelt inte att deras annonser ska visas bredvid detta innehåll. Utgivare och skapare vill inte att annonser som marknadsför dessa påståenden ska visas på deras sidor eller videor”, konstaterar Google.

Inga intäkter för klimatförnekelse

Mot bakgrund av detta införs därför en policy för hur annonser och skapare genererar intäkter. Enligt de nya föreskrifterna förbjuds annonser och intäktsgenererande innehåll som ”strider mot väletablerad vetenskaplig samsyn kring existensen och orsakerna till klimatförändringar”.

Som exempel nämns innehåll som hänvisar till klimatförändringar som bluff eller bedrägeri eller påståenden som förnekar att långsiktiga trender visar att det globala klimatet värms upp, liksom påståenden som förnekar att utsläpp av växthusgaser eller mänsklig aktivitet bidrar till klimatförändringar.

Sammanhanget avgörande

En kombination av automatiserade verktyg och manuell granskning ska användas för att utvärdera det innehåll som kan komma ifråga. Enligt Google kommer man att titta noggrant på i vilket sammanhang påståenden görs och skilja mellan innehåll som anger ett falskt påstående som faktum, kontra innehåll som rapporterar om eller diskuterar det påståendet.

Annonser och intäktsgenererande innehåll som rör klimatrelaterade ämnen generellt, som offentliga debatter om klimatpolitik, klimatförändringarnas olika effekter och ny forskning kommer att fortsätta tillåtas.

Google meddelar att de har konsulterat auktoriteter på området när de har utarbetat policyn, bland annat experter som har bidragit till FN: s mellanstatliga panel för utvärderingsrapporter om klimatförändringar.

Policyn träder i kraft nästa månad.