Radar · Morgonkollen

Dödliga sandstormar i Brasilien

Låga vattennivåer till följd av torkan i São José da Barra i Minas Gerais, som angränsar till São Paulo, i en bild från början av september.

Ihållande torka – i kombination med kraftiga vindar – har orsakat ovanligt kraftiga sandstormar som lett till minst sex dödsfall i delstaten São Paulo i Brasilien de senaste veckorna.

De kraftiga vindarna driver upp sand och andra partiklar från marken, och har bland annat fällt träd och fått bostäder att kollapsa.

Enorma orangea dammoln som med höga hastigheter sveper fram över landsbygden har synts till vid minst tre tillfällen sedan slutet av september.

– På sätt och vis är de naturliga, men inte i den här omfattningen som vi har sett under 2021, säger meteorologen Estael Sias och fortsätter:

– De är resultatet av en lång period av regnbrist, höga temperaturer och låg fuktighet.

Han gör bedömningen att naturfenomenen har koppling till klimatuppvärmningen, som gör att mer värme finns i atmosfären, som i sin tur omvandlas till energi som bidrar till extremväder som regn, storm, översvämningar, men också torka, kyla och hetta.

Brasilien upplever sin värsta torka på 91 år, vilket bland annat sänkt vattennivåerna i kraftverksdammar, som i sin tur gjort att elpriserna stigit.