Radar · Inrikes

Svensk riksdag mest jämställd i EU

Sverige har EU:s mest jämställda parlament och ligger även i topp när det gäller jämställdheten bland ministrar.

Sverige har det mest jämställda parlamentet bland EU-länderna men hamnar i botten när det gäller antal kvinnliga regeringschefer.

Under fjolåret var 49,6 procent av ledamöterna i svenska riksdagen kvinnor. I EU var genomsnittet för andelen kvinnor i parlamenten närmare 33 procent, skriver nyhetssajten Europaportalen. Minst andel kvinnor i EU hade Ungerns parlament med knappt 13 procent.

Sverige ligger även i topp när det gäller jämställdheten bland ministrar. I Sverige är andelen kvinnor 52,2 procent att jämföra med EU-snittet på 32,7 procent.

Sverige ligger dock efter de flesta EU-länder när det gäller att ha eller ha haft en vald kvinnlig stats- eller regeringschef. Sverige och åtta andra medlemsländer har inte haft en enda sådan sedan andra världskriget. I topp, med fyra kvinnliga stats- eller regeringschefer, ligger Finland följt av Polen.