Radar · Mänskliga rättigheter

Kvinnliga journalister tystas till följd av sexism och våld

En ny rapport från Reportrar utan gränser visar att kvinnliga journalister i olika delar av världen utsätts för sexism i så hög grad att de tvingas till självcensur eller rent av slutar att arbeta som journalister.

Kvinnliga journalister tvingas till tystnad världen över på grund av sexism och sexuellt våld. Ibland i så hög grad att de tvingas sluta arbeta som journalister. Det visar en ny rapport från Reportrar utan gränser.

Det är med anledning av Internationella kvinnodagen som Reportrar utan gränser (RSF) nu släpper sin rapport om sexism i journalistbranschen.

Rapporten är ett resultat av en enkät som RSF skickat ut till alla sina korrespondenter och sektioner världen över. Den omfattar röster från 112 länder, varav 40 betraktas som farliga eller väldigt farliga för kvinnliga journalister.

Enligt rapporten är det på nätet som sexismen mot kvinnliga journalister är störst i omfattning. Därefter är det på redaktionerna som läget är värst.

Flera exempel tas upp i rapporten. Bland annat larmade 40 kvinnliga journalister på franska sporttidningen L´Equipe, så sent som förra året, om trakasserier mot kvinnor på franska redaktioner.

– Det är vår uppgift att uppbåda alla krafter vi har för att försvara pressfrihet och journalistik världen över, inklusive sexuella trakasserier och våld, eller hot och hat baserat på kön, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige, i ett pressmeddelande, vilket Dagens Media har rapporterat om.

Han fortsätter:

– Vi kan därför aldrig acceptera att kvinnliga journalister ska tvingas utsätta sig för dubbla risker, i jämförelse med sina manliga kollegor, såväl ute på jobb som på internet eller hemma på redaktionen.

Rapporten pekar på en rad negativa konsekvenser till följd av utsattheten som kvinnliga journalister tvingas hantera. Stress, ångest och rädsla är några exempel, vilket i sin tur öppnar upp för självcensur, att man stänger ner sina sociala medier-kanaler, byter bevakningsområde eller rent av slutar att arbeta som journalist.