Radar · Mänskliga rättigheter

Gamla rollfördelningar gör kvinnor i EU mer utsatta för fattigdom

Större ansvar för hem och barn gör att många kvinnor deltidsarbetar och i slutändan får lägre pension.

Kvinnor i Europa borde få större ekonomiskt oberoende genom rättvisa löner, barnomsorg och en mer rättvis fördelning av arbetsbördan i hemmen. Det menar FN:s specialrapportör om fattigdom och mänskliga rättigheter, som nyligen gjort ett två månader långt uppdrag i EU där han utrett kvinnors högre risk att hamna i fattigdom.

Kvinnor har en större risk att hamna i fattigdom än män (22,3 procent jämfört med 20,4 procent i EU som helhet) och när kvinnor når pensionsåldern blir gapet ännu tydligare. Detta beror på en rad faktorer, säger FN:s specialrapportör Olivier De Schutter till UN News:

– Det finns fortfarande en rollfördelning mellan kvinnor och män inom hushållen som gör det svårare för kvinnor att söka långsiktig heltidsanställning. Kvinnors karriär avbryts ofta för att ta hand om barn och många fler kvinnor arbetar på deltid, så pensionerna de får är mycket lägre.

Den största delen av hushåll med ensamstående föräldrar utgörs också av kvinnor, och i den gruppen riskerar så många som 40 procent att hamna i fattigdom.

Coronapandemin verkar också ha gjort saker värre.

– Tyvärr är jag rädd att pandemin kommer att innebära ett betydande steg bakåt när det gäller jämställdhet. Krisen kommer troligen att leda till att många fler kvinnor än män måste avstå från heltidsjobb. Dessutom har nedläggningen av skolor ökat bördan för kvinnor som tar hand om barn mer än män, säger Olivier De Schutter till UN News.

Han tillägger att kvinnors roll som arbetare inom viktiga sektorer som sjukvård och barnomsorg samtidigt har lyfts i och med pandemin och att han hoppas att detta i förlängningen ska påverka deras löner och arbetsvillkor.

För att förhindra att fler människor hamnar i fattigdom behöver vi fokusera på att skapa ett samhälle som har en inkluderande ekonomi som ger varje individ en rättvis chans att göra en anständig försörjning, menar han.

– Det innebär att bekämpa diskriminering av människor i fattigdom, skapa fler jobbmöjligheter för personer med låga kvalifikationer och investera i människors utbildning och livslång utbildning för att säkerställa att alla människor har en chans att konkurrera, säger han till UN news.