Radar · Morgonkollen

Stora oron: Antalet barnäktenskap väntas öka i pandemitid

Unicef:s chef Henrietta Fore.

Barnäktenskap minskade i världen. Men trenden hotas att brytas av coronapandemin. Unicef varnar för att ytterligare tio miljoner unga flickor kommer att giftas bort utöver de omkring 100 miljoner barnäktenskap som väntats detta årtionde.

FN:s barnfond Unicef publicerar en rapport på måndagen om utvecklingen med barnäktenskap.

Läsningen innehåller positiva signaler om att omkring 25 miljoner äktenskap med underåriga, då förstås främst flickor, har kunnat undvikas det senaste decenniet genom olika insatser.

Men en ny verklighet har tvingat sig på många samhällen som en konsekvens av coronapandemin. Problemen drabbar ofta flickor direkt eller indirekt: skolor stängs, samhällsfunktioner upphör, isolering från vänner och stödgrupper ökar. Och fattigdom slår sitt grepp om många än hårdare, enligt Unicefchefen Henrietta Fore.

– Covid-19 har gjort en redan svår situation för miljoner flickor än svårare.

Unicef pekar ut flera länder där barnäktenskap historiskt varit omfattande: Bangladesh, Brasilien, Etiopien, Indien och Nigeria. Av de omkring 650 miljoner flickor som gifts bort och som i dag är i livet, kommer ungefär hälften från dessa länder.

”Flickor som gifter sig i unga år drabbas av både direkta och långsiktiga konsekvenser”, skriver Unicef.

Ekonomiska, sociala och även kulturella insatser är nödvändiga i försöken att minska antalet flickor som gifts bort.

Men i pandemitider har Unicef ett råd som upprepas: öppna barnens skolor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV