Radar · Miljö

Rapport: 8 000 ton hemelektronik slängs i hushållssoporna

Lämna in din gamla mobil på återvinningscentralen eller till butiker som samlar in elavfall.

Varje år hamnar 8 000 ton uttjänt hemelektronik i hushållssoporna i Sverige. Enligt en ny rapport från Svenska Miljöinstitutet, IVL, och företaget Ragnsells.

Varje år slänger svenskarna 8 000 ton hemelektronik i vanliga hushållssopor. Telefoner, datorer och plattor som består av en mängd både farliga och värdefulla ämnen.

I stället för att 8 000 ton om året hamnar i fel kärl och går förlorade, uppmanar återvinningsföretaget Ragnsells oss, i ett pressmeddelande, att återvinna hemelektroniken rätt.

Enligt Ragnsells motsvarar tillverkningen av en vanlig mobiltelefon utsläpp från 460 kilometers bilkörning.

Företaget skriver också att det varje år inträffar 60–70 bränder på avfallsanläggningar och där brandorsaken i de allra flesta fall är självantändning som beror på att hemelektronik hamnat i hushållsavfall.

De uppmanar också alla att leta i ”byrålådor, vindar, källare och garage och lämna in den elektronik som är trasig eller bara har blivit så omodern att ingen vill använda den längre”.