Radar · Politik

Ny vinstdebatt efter januariavtalet: ”Borgerligheten kan ändra sig” 

Januariavtalets fall öppnar för en förnyad debatt om vinstdriven välfärd, anser den socialdemokratiska föreningen Reformisterna.

Januariavtalets fall öppnar för strid om välfärdsvinster. Det anser S-föreningen Reformisterna. ”Vi har fått ett gyllene tillfälle”, säger ordföranden Markus Kallifatides.

– Nu får det vara slut på vinstjakt och marknadsexperiment.

Så sa partisekreteraren Lena Rådström Baastad när hon höll Socialdemokraternas Almedalstal på onsdagen. I januariavtalet fanns en punkt som hindrade regeringen att lägga förslag om att begränsa bolags vinstuttag från vård, skola och omsorg. När avtalet nu fallit och Centerpartiet inte längre ingår i ett organiserat samarbete finns förhoppningar i partiets vänsterfalang om att partiet tar strid mot välfärdsbolagens vinster.

Markus Kallifatides, ordförande för den socialdemokratiska föreningen Reformisterna, hör till dem som nu vill se en mer radikal socialdemokrati, bland annat när det gäller att sätta stopp för vinster i välfärden.

– Vi har fått ett gyllene tillfälle till omorientering och att lyfta fram vad som är socialdemokratisk politik oberoende av vad andra partier vill, säger han.

Att bara begränsa vinsterna, vilket är partiets nuvarande linje, räcker inte, anser Reformisterna.

– Vi ska överhuvudtaget inte ha driftsformer som bygger på vinstuttag i den skattefinansierade välfärden, det är vad vi borde gå till val på, säger Markus Kallifatides.

7 av 10 C-väljare för vinstbegränsning

Att få den typen av förslag genom riksdagen är inte möjligt i dagsläget, konstaterar Markus Kallifatides. Men han pekar på de opinionsmätningar som visar att det finns en skepsis mot välfärdsvinster även bland borgerliga väljare. Enligt en Novusundersökning beställd av den vänsterorienterade tankesmedjan Katalys uppgav sju av tio centerväljare att vinstbegränsningar i välfärden är ett bra förslag.

– Den svenska borgerligheten kan ändra sig. Det här fanatiska försvaret av marknadslösningar som är extrema i ett internationellt perspektiv måste inte vara för evigt. Om de här frågorna kommer i centrum för debatten kan mycket hända, säger Markus Kallifatides.

Samtidigt menar han att Socialdemokraterna nu måste rikta in sig på opinionsbildning för att kunna vrida politiken åt vänster när det gäller såväl välfärdsvinster som den ekonomiska politiken.

– Vi har inte haft en mer högerorienterad riksdag sedan den allmänna rösträtten infördes. Vi behöver förskjutningar i det parlamentariska läget om vi ska få annan politik. Jag tittar framåt mot valrörelser där väljarna har chans att tänka om.

"Naivt att tro att debatten skulle dö"

Emanuel Örtengren på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro anser att de liberala partierna hade en övertro på punkten i januariavtalet om att sätta stopp för förslag om vinstbegränsningar.

– Det var naivt att tro att debatten skulle dö. Framöver behöver borgerliga politiker och debattörer bättre förklara varför vinsterna i välfärden behövs, säger han.

I vissa fall behövs det också justeringar i ersättningssystemen för att undvika orimliga vinstnivåer, enligt Emanuel Örtengren. Som exempel nämner han det kritiserade HVB-hemmet i Hagfors som levererade en vinst till koncernen på närmare 30 procent.

– Då är det politikernas ansvar att sätta ersättningsnivåerna så att marginalerna blir rimliga, säger Emanuel Örtengren.

Han menar att vinstdrivna bolag i praktiken är nödvändiga om det ska finnas ett större inslag av alternativ till de offentliga verksamheterna. En ideell stiftelse har inte samma möjligheter att vare sig samla det startkapital som krävs eller att expandera, enligt Emanuel Örtengren. Därmed avfärdar han också tanken på en borgerlig omsvängning när det gäller inställningen till vinster.

– Vill man ha offentliga monopol och vill man inte att det ska finnas möjlighet till privata initiativ då är det definitionsmässigt socialism, säger han.