Radar · Inrikes

Riksdagen ger grönt ljus för pandemilagen

Socialminister Lena Hallengren (S) vill få mer kraftfulla och träffsäkra verktyg för att hindra smittspridningen.

Regeringen har nu fått befogenhet att införa mer kraftfulla åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. ”Vi behöver ytterligare verktyg”, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Lagen börjar gälla på söndag och regeringen tänker använda lagen ”i närtid”. Parallellt med lagstiftningsarbetet i riksdagen har förordningar förberetts som bland annat omfattar handelsplatser, sportanläggningar och kommersiell uthyrning av privata festlokaler.

– Vi vill använda lagen, säger Lena Hallengren efter att riksdagen gett grönt ljus.

Hon hänvisar till de områden som regeringen redan har pekat på och förberett förordningar för, som de mest angelägna.

– Det ligger väl nära till hands, säger Lena Hallengren, utan att gå in på vilka konkreta åtgärder hon vill införa.

I fredagens riksdagsdebatt betonade Hallengren att pandemilagen visserligen ger möjlighet att stänga ned verksamheter, men det är inte huvudsyftet.

– Det handlar i första hand om åtgärder som hindrar smittspridningen, men utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert, säger Lena Hallengren.

Det kan till exempel handla om begränsade öppettider och antal besökare som tillåts.

Nya skarpa befogenheter

Hittills har regeringen mest använt sig av rekommendationer och råd för att få människor att hålla avstånd och undvika trängsel. För skarpare åtgärder har bland annat ordningslagen och alkohollagen använts, vilket har varit trubbigt och begränsat.

Den nya tillfälliga covid-19-lagen ger regeringen befogenhet att besluta om tvingande åtgärder för allt från butiker, gym och campingplatser till parker och stränder.

Regeringen kommer även att kunna bestämma hur många personer som får samlas på allmän plats och stoppa kollektivtrafik. I allvarliga fall kan verksamheter och platser helt stängas ned och av, men lagen kan också användas för mindre inskränkande åtgärder, till exempel för att begränsa öppettider och antal besökare.

En skillnad mot när regeringen eller Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer är att det kommer gå att bötfälla personer som bryter mot förbud att vara på exempelvis en strand, eller personer som samlas fler än tillåtet på en allmän plats.

Den nya lagen kommer att göra Sverige mer likt andra länder, men det kommer inte att gå att göra en total nedstängning av landet, med utegångsförbud och förbud mot allt resande, som vissa andra länder gjort. För att förändra rörelsefriheten, som är grundlagsskyddad, krävs två riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan.

Krav på ersättning

En majoritet av riksdagspartierna är kritiska till att regeringen inte tydligt anger att drabbade företag som huvudregel ska ha rätt till ekonomisk ersättning. M, C, L, KD och SD vill att detta klart ska framgå, och det var också något som en lång rad remissinstanser hade synpunkter på.

– Åtgärder och kompensation måste hänga ihop, säger socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD).

Hon tror att följsamheten till nya, restriktiva åtgärder blir större om drabbade verksamheter vet att de kommer att bli ekonomiskt kompenserade.

Lena Hallengren håller dock fast vid att det är oklokt att skriva in regler för ekonomiskt stöd i lagen, och anser att detta ska hanteras i budgetprocessen.

– Det klart om man gör nedstängningar, så kommer man behöva se till att också ge stöd. Men vi kan inte säga exakt hur mycket eller hur det stödet ska se ut, säger Hallengren.

Den nya tillfälliga lagen har behandlats i rekordfart sedan lagförslaget väl presenterades för riksdagen. Men i debatten fick regeringen kritik från flera håll för att ha varit för långsam i starten – något som även lagrådet har haft synpunkter på.

Den liknande, tillfälliga lag som fanns under några månader i våras — bemyndigandelagen — användes aldrig, och regeringen begärde heller inte att den skulle förlängas i avvaktan på ny lagstiftning.

Fakta: Den tillfälliga covid-19-lagen

Syftet med den tillfälliga lagen är att ge regeringen och andra myndigheter utökade möjligheter att införa åtgärder, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert.
Regeringen kan besluta om begränsade öppettider eller hur många personer som får vistas i en lokal eller plats. I mycket allvarliga fall kan verksamheter helt stängas ned eller av.
Verksamheter som omfattas av lagen är:
* teater, bio, fotbollsmatcher och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
* gym, campingplatser, djurparker, museer och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet.
*butiker, köpcentrum och liknande.
* kollektivtrafik och inrikes flygtrafik.
* lokaler, exempelvis festvåningar, och platser för privata sammankomster.
* allmänna platser, som parker och badplatser.
Regeringen kan också införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på allmän plats.
Den som bryter mot förbud att vistas på allmän plats kan straffas med böter.
Länsstyrelser och kommuner får rätt att fatta lokala beslut för att begränsa smittspridning.
Regeringen måste inom en vecka från beslut om förbud eller nedstängning låta riksdagen pröva beslutet.
Från början föreslogs lagen träda i kraft den 15 mars 2021 och gälla till sista mars 2022. Efter kritik införs lagen nu redan den 10 januari och upphör den sista september 2021.
Källa: Regeringskansliet