Radar · Miljö

Med Miljökollen får du koll på miljön

Hamlade askträd angripna av askskottsjukan, en av alla de miljöfarsoter som människan gjort sig skyldig till.

Nu drar Syre igång Miljökollen. Varje fredag samlar vi  veckans viktigaste klimatnyheter så att du snabbt kan få en överblick på det viktigaste som hänt på miljö- och klimatfronten. Det är vår miljöredaktör Ossian Sandin som kommer att producera Miljökollen.

Vad är Miljökollen?
– Det är en del av Syre där vi dyker djupt ner i haven och flyger högt upp i stratosfären för att ge dig de senaste nyheterna och de bästa fördjupningarna på området.

Var hittar jag den? 
– Miljökollen finns på tre plattformar: Nyhetsbrevet som skickas på fredagar klockan 11:30, hemsidan www.miljokollen.nu som uppdateras kontinuerligt och via facebooksidan Miljökollen där nyheter postas med jämna mellanrum.

Syres miljöredaktör Ossian Sandin är redaktör för Miljökollen
Syres miljöredaktör Ossian Sandin är redaktör för Miljökollen. Foto: Privat

Varför ska man följa miljökollen?
–Den kommer ge dig perspektiv på vad vi människor har ställt till med och vad vi fortsätter att ställa till med här på planeten. Men också ge dig lösningar och inspiration. För samtidigt som vi har ett klimatsystem som förändras i snabb takt och det är illa ställt med livet på jorden, så kokar det av engagemang för att vända utvecklingen.

Vilka är de stora miljöfrågorna det här året?
–Utsläppen av växthusgaser fortsätter tillsammans med massutrotningen av arter att vara de mest akuta miljöfrågorna 2021. Vi kommer till exempel bevaka när delrapporterna från FN:s klimatpanel IPCC börja släppas under året, vilket ska kulminera i den huvudrapport som blir den sjätte ordningen. Allt hänger som bekant ihop, så även förstörelsen av ekosystemen påverkar klimatet och vice versa. I Kina ska ett nytt ”Parisavtal” för den biologiska mångfalden förhandlas fram i höst. Ett möte vi kommer att hårdbevaka. Årets sista stora miljöhändelse blir det stora klimattoppmötet i Glasgow, ett sanningens ögonblick för hur väl vi kommer lyckas med att dämpa den pågående klimatkrisen.

Vad tycker du själv är viktigast just nu? Vad brinner du för?
 – Jag fascineras av havet som absorberat 90 procent av den uppvärmning som skett sedan industrialiseringen. Haven löser också upp runt 30 procent av all koldioxid vi släpper ut. Turligt nog för oss men följderna är kraftigt underrapporterade. En kvalificerad gissning till varför, är för att det inte simmar runt några människoapor i haven. Men faktum är att vill vi säkra vår framtid här på land, måste vi också vända utvecklingen för världshavet.