Radar · Utrikes

Övning i empati boostade skolelevers kreativitet

Skolelever som får genomgå empatiövningar blir mer kreativa.

Ny forskning från Storbritannien visar att skoluppgifter där eleverna behöver sätta sig in i andra människors situation ökar elevernas kreativitet. Studien bygger på undersökningar som gjorts med två skolklasser.

Det är forskare vid University of Cambridge som nu presenterar en ny studie där man har undersökt hur empati och kreativitet förhåller sig till varandra.

Mer specifikt har man studerat två högstadieklasser i London, med elever som befunnit sig i åldersspannet 13-14 år. Den ena klassen fick ha sina tekniklektioner i enlighet med den nationella kursplanen. Den andra klassen fick en särskild uppgift kombinerat med speciell undervisning.

Uppgiften bestod i att designa astmakit för små barn. Parallellt med detta genomgick klassen empatiövningar där man bland annat fick se en film på ett barn som får en astmaattack. Klassen fick också rollspela olika scenarion där man fick agera som barn, förälder och vårdpersonal.

Genom det etablerade testet Torrance test of creative thinking kunde forskarna efter studieperioden konstatera att eleverna som fått den speciella undervisningen var betydligt mer kreativa än eleverna som fått den ”vanliga” undervisningen. I genomsnitt var kreativiteten 78 procent högre.

Forskarna understryker dock att det finns omständigheter att ta i beaktande. Totalt deltog bara 64 elever i studien, vilket är att betrakta som relativt få. Resultaten bör därför inte generaliseras alltför brett, menar forskarna.

– Våra fynd ligger dock i linje med flera tidigare studier som undersökt kopplingen mellan empati och kreativitet, säger Helen Demetriou, medförfattare till studien, i en artikel av Forskning & Framsteg.

Läs mer: Här kan du ta del av studien i sin helhet