Radar · Politik

Oenighet om ansökan för EU-pengar – klimatsatsningar saknas

Jessika Roswall (M) och Amanda Palmstierna (MP) är inte överens gällande Sveriges ansökan om pengar ur EU:s återhämtningsfond.

Efter att flera klimatsatsningar strukits i budgeten måste regeringen återigen ändra sin ansökan om stöd ur EU:s återhämtningsfond. Det handlar om miljardbelopp som ska kompensera för pandemiåtgärder, och regeringen är oense med oppositionen om hur man ska få ansökan att uppfylla EU:s krav.

Sverige har ansökt om 34 miljarder kronor ur EU:s coronaåterhämtningsfond. För att ansökan ska godkännas måste den uppfylla vissa krav, bland annat måste 37 procent av det sökta stödet gå till klimatåtgärder och 20 procent till digitalisering.

Ansökan har redan varit föremål för två ändringar sedan den skickades in i våras, men efter att Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom krävs ytterligare åtgärder. I den budgeten rök nämligen flera klimatsatsningar, som gör att ansökan inte längre uppfyller kraven. Satsningarna som slopats är energieffektivisering i flerbostadshus, investeringsstöd för hyresrätter och köp av skyddsvärd skog, rapporterar Europaportalen.

"Miljöslakt"

Regeringen och de tre oppositionspartierna har inte lyckats komma överens om hur problemet ska lösas. Oppositionens förslag, som bland annat handlar om utbyggnad av laddinfrastruktur och satsningar på sjukvård och äldreomsorg, lever inte upp till kraven, anser både regeringen och Miljöpartiet.

– De blåbruna gjorde en klimat- och miljöslakt av regeringens budget och riskerar därmed 34 miljarder som Sverige skulle ha fått från EU:s återhämtningsfond. Vi lever inte upp till EU:s krav på klimat. Det är inkompetent, oansvarigt och fläckar ner Sveriges anseende i EU, säger Amanda Palmstierna, ledamot för MP i EU-nämnden, till Europaportalen.

"Inte orolig"

Också Vänsterpartiet är kritiska.

”Vi motsätter oss den budgetreservation som M/SD/KD fått igenom och vi förutsätter att regeringen löser frågan. Det borde ligga i allas intresse att Sverige får de pengar som vi blivit lovade och att minst den avsedda andelen ska gå till den gröna återstarten”, skriver Jens Holm (V), ledamot i EU-nämnden, i en kommentar till Syre.

Moderaternas Jessika Roswall tar dock det hela med ro.

– Vår budget är den genom tiderna största miljö- och klimatbudgeten därför går det att hitta saker i M-KD-SD-budgeten för att justera vår ansökan. Jag är inte orolig alls, säger hon till Europaportalen.

Sverige är i sällskap med Ungern, Polen och Bulgarien de enda länder som inte har fått sin ansökan godkänd ännu.