Radar · Inrikes

Studsvik AB: Felaktig hantering var statlig

Slutförvaret i Forsmark, Östhammars kommun.

Studsvik AB har inte brustit i hanteringen av de tunnor med radioaktivt avfall som ska skickas tillbaka från Forsmark. De misstänkta felen gjordes när hanteringen var i statlig regi, uppger bolaget.

2 800 så kallade S.14 kollin innehållande radioaktivt avfall som förvarats i Forsmark ska plockas upp av Svensk Kärnbränslehantering (SKB) och skickas tillbaka till Studsvik för att kontrolleras och vid behov hanteras för att sedan deponeras på nytt. Detta efter att företaget Svafo vid en genomgång upptäckt att de kunde innehålla farligare ämnen än vad som tidigare var känt.

Men bolaget Studsvik uppger att endast 1 074 av kollina förpackades av Studsvik Nuclear AB, och att de hanterades korrekt, enligt bolagets egna genomgångar.

Statligt ansvar

Resterande kollin förpackades då Studsviks-anläggningen ägdes av den svenska staten, och det är hos dem man funnit misstänkta fel, uppger bolaget.

– Därmed har vi också varit tydliga med att vi ser att vi inte har något kostnadsansvar för återtaget, säger Joakim Lundström, vd på Studsvik Nuclear AB.

SKB har uppgett att återtaget kommer att kosta 60 miljoner kronor.

Så var ligger kostnadsansvaret för återtagandet?

– Det finns ett generellt statligt ansvar i det här, inte minst då staten drev anläggningarna som packade det. Så det pågår en diskussion där även staten är med, säger Joakim Lundström.

Säkert i nuläget

Alla är dock överens om att det ska göras en ”ordentlig genomgång”, säger han.

– Vi får ta ett stort ansvar för att det ska blir rätt, tillsammans med SKB och Svafo. Sedan är frågan exakt hur det ska finansieras och när ett återtag sker. Alla är väldigt överens om att där det står i Forsmark i dag står det väldigt säkert många år till. Det säger Strålsäkerhetsmyndigheten också.

Fakta: Svafos granskning av avfallet

Svafo genomförde för några år sedan ett projekt där man röntgade lågaktivt avfall som paketerats i Studsvik på 1970-och 1980-talet.
Det kunde då konstateras att ett antal fat innehöll vätska, till exempel lösningsmedel. Vätskeformigt avfall är inte tillåtet i slutförvaret SFR och SKB informerades om att det kan finnas fat med liknande problematik i SFR.
SKB ska ta upp det identifierade avfallet så att mottagarna kan undersöka det och vid behov paketera om det.
Källa: Svensk Kärnbränslehantering (SKB)