Radar · Miljö

Studie: Stor minskning av elektronikavfall i USA

Mängden elektronikavfall har minskat ordentligt i USA, enligt en ny studie från Yale university.

Tekniska innovationer bidrar till stora mängder avfall. Men i USA har man lyckats minska mängden avfall ordentligt. Det visar en ny studie. Samtidigt pekar man på områden där utvecklingen är något dystrare.

Det är forskare vid Yale university i Connecticut, USA, som i en studie slår fast att mängden elektronikavfall har minskat markant i landet. Något som även Supermiljöbloggen tidigare har rapporterat om.

Sedan 2015 ska mängden avfall ha minskat med hela tio procent. Anledningen uppges vara att de senaste årens elektronikprodukter – smartphones, bärbara datorer, nya tv-modeller, med mera – är lättare och mer kompakta.

Även streamingtjänster uppges ha bidragit till att avfallet minskat eftersom det ersatt produkter som olika typer av musikspelare och DVD- och Bluray-skivor.

Sämre ställt med återvinningen

Allt är dock inte positivt. Enligt studien är den amerikanska befolkningens benägenhet att återvinna elektronikprodukter låg. Bara runt 35 procent av det elektroniska avfallet återvinns, vilket forskarna tror beror på att konsumenterna inte vet vilka återvinningsmöjligheter som finns.

Om återvinningsgraden ökar finns det stora miljövinster att hämta, poängterar forskarna. Risken är annars att avfallet, om det bara blir liggande på deponier, ger ifrån sig miljöfarliga ämnen som bly, kvicksilver och flamskyddsmedel. Om det läcker ut i grundvattnet medför det i sin tur allvarliga hälsorisker för både människor och djur.