Radar · Miljö

Satsningar på fossilgas hotar EU:s klimatmål

I projektet Nord Stream 2 placeras gasledningar på Östersjöns botten för att transportera naturgas mellan Ryssland och Tyskland.

Planer på ökad användning av fossil naturgas hotar att spräcka EU:s klimatmål – eller slänga miljardtals euro i sjön.

Trots EU:s klimatmål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2050 satsar medlemsländerna sammanlagt 87 miljarder euro på att öka importen av fossil naturgas. Det framgår av en ny rapport från organisationen Global Energy Monitor.

Organisationens sammanställning visar att 24 av unionens 27 medlemsländer – däribland Sverige – har planerade eller pågående gasprojekt. Totalt beräknas projekten leda till att importen av fossil naturgas kan öka med 35 procent.

Enligt en analys som EU-kommissionen presenterade 2020, måste konsumtionen av fossil naturgas i stället minska med 36 procent under perioden 2020–2030 om delmålet för 2030 ska kunna uppfyllas, då klimatutsläppen enligt EU-kommissionens förslag ska vara 55 procent lägre än de var 1990.

”EU riskerar att missa sitt ambitiösa klimatmål, eller hamna i en situation där flera miljarder euro satsas på en gasinfrastruktur som inte behövs”, skriver Mason Inman vid Global Energy Monitor i ett pressmeddelande.