Radar · Integritet

Romernas nationaldag: ”Viktigt att vi lär oss av vår historia”

Den blå färgen i den romska flaggan representerar himlen, den gröna jorden och hjulet vandring.

I dag infaller romernas nationaldag och i år är det 50 år sedan den första romska kongressen i London, då organisationen International romani union bildades och den romska flaggan antogs.

Edvin Rahmanovic, ordförande i Romers och resandes förening i Blekinge, uppger till Sveriges radio att deras firande påverkas av pandemin men att de arbetar med att hålla liv i romernas historia hela året.

Tror du att du blir annorlunda behandlad för att du är rom?

– Ja, absolut är det fortfarande så tyvärr. Romer lider av stigmatisering och fördomar som har följt folkgruppen i århundraden. Det blir särskilt synligt och tydligt när det kommer upp debatter om till exempel tiggeri.

Vad är den viktigaste frågan som ni driver i er förening nu?

– Att bevara språket och att våra barn lär sig romani, så att språket inte går förlorat. Det finns också bra stöd i lagstiftningen för det. Det andra är att uppmärksamma den tråkiga historien som romerna har gått igenom, andra världskriget med Förintelsen och sedan de statliga övergreppen, med tvångssterilisering med mera. Det är viktigt att vi lär oss av vår historia och att den blir en påminnelse så att det inte händer igen, säger han till radion.

Thomas Hammarberg, Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter, skriver på Dagens arena debatt att romer fortfarande står nästan helt utanför det politiska beslutsfattandet:

”Till skillnad från samer och judar har de inte haft möjlighet att etablera institutioner som skulle kunna representera deras intressen inför myndigheter, media och andra viktiga institutioner. Typiskt har varit att deras relation även till Diskrimineringsombudsmannen varit högst minimal.
Kritikerna säger att detta beror på att de själva är så oeniga och splittrade […] men detta är inte huvudproblemet. Den som verkligen studerar romernas historia förstår att det helt dominerande problemet är majoritetsbefolkningens fördomsfulla attityder.”