Glöd · Ledare

Öppna upp och återinför demokratin

Antalet som dör med corona (eller haft det de senaste 30 dagarna när de dör) minskar kraftigt i Sverige som en följd av vaccineringen av de äldre. Det stora problemet under pandemin har dock varit belastningen på sjukvården och där ser vi inte samma positiva utveckling ännu. Men det finns stor anledning att tro att vi snart kan vara där, dels för att allt fler blir vaccinerade och för att tillgången till vaccin i Sverige nu ökar kraftigt. Dels utifrån den positiva effekt vi såg redan förra våren och sommaren.

Så snart vi börjar se den effekten bör det finnas en beredskap att snabbt och genomtänkt släppa på alla de skadliga restriktionerna. Då bör de åtgärder som bedöms ha minst begränsande effekt på smittspridningen förstås avvecklas snabbt. Vilka de är bedömer FHM bäst och troligen finns det skäl att släppa på en del av dom redan nu. Men det bör inte vara det enda kriteriet, hög prio bör även ligga på de åtgärder som skadar individen och samhället mest.

Nu efter påskledigheterna börjar skolorna öppna upp. Det är bra och bör göras fullt ut för alla skolor. Barn och unga är vår framtid och ett år i ett barns liv är en mycket större del av deras levda liv än för vuxna. Många elever har snart suttit hemma nästan halva sin gymnasietid. Det är en tid och social samvaro som de aldrig kommer kunna ta igen. Och även om det för en del är en positiv tid så är det betydligt fler som tagit skada av den.

Redan nu bör även demokratin kunna prioriteras. Detta är viktigt för att vi inte ska fastna i den auktoritära utveckling som vi ser runt stora delar av världen. Begränsningarna i mötes- och demonstrationsfriheten bör snarast avskaffas och redan nu minskas. Ett minimum bör vara att samma antal, utifrån hur stor ytan är, som kan vara i ett varuhus måste kunna samlas på ett torg om de håller smittsäkert avstånd mellan sig.

Även riksdagens tillfälliga ordning där bara ett fåtal ledamöter deltar i omröstningarna, bör kunna avskaffas, till exempel genom att de kan rösta från sina arbetsrum. Hur ska vi annars kunna ställa våra riksdagsledamöter till svars för hur de har röstat i nästa års val?   

När detta har skett bör det som får oss att leva, inte bara överleva, prioriteras. Kultur, idrott, andra arrangemang, krogarna på kvällarna måste få öppna upp. Kan 500 personer vara smittsäkert i ett varuhus måste även publikevent, löpartävlingar och krogbesök på kvällar kunna göras säkra.

Vill regeringen och FHM öppna upp försiktigt, vilket säkert kan finnas skäl för, så finns det andra saker som vi kan hålla fast vid. Om det bedöms vara fördelaktigt för att hålla nere risken för smittan kan alla vi som har möjlighet och inte mår psykiskt eller fysiskt dåligt av det fortsätta jobba hemma och undvika rusningstrafik i kollektivtrafiken. Begränsningar i antalet personer i butiker och en del av krogreglerna finns heller ingen anledning att stressa med att avveckla. Liksom den långa lista på länder som UD avråder från att resa till. Att flygandet kraftigt hålls nere är en betydligt större vinst än förlust för samhället.

Såväl demokratin som den fysiska och inte minst psykiska hälsan har fått stå tillbaka hårt under pandemin. Ofta har det varit motiverat, men allt för ofta har det också handlat om lagstiftningens begränsning och populistiska politikers behov av att visa handlingskraft. Pandemin är långt ifrån över och vi ska inte ropa hej för tidigt. Men demokratin och den psykiska hälsan kan inte värnas för tidigt.

Samma handlingskraft som har visats för att få stopp på smittspridningen behövs nu för att återskapa de rättigheter som vi tvingats avstå i över ett år.

Per Olsson Fridh, Carl Bildt och Björn Olsson vill att vi prioriterar länder med lite vaccin när våra riskgrupper är vaccinerade.

Lena Hallengren tycker det är viktigare att vaccinera varenda svensk än att få stopp på pandemin globalt.