Radar · Miljö

Lagring av regnvatten hjälper befolkningen i Mexico City

Gabino Martínez rengör filtret till sitt lagringssystem för regnvatten i Tehuixtitla i södra Mexico City.

De boende i Tehuixtitla i södra Mexico City känner en lättnad när det börjar regna. Genom att lagra regnvattnet får befolkningen det de behöver för att kunna duscha, tvätta, diska och laga mat i en jättestad där bristen på vatten är ett växande problem.

– Vi blir jätteglada när det börjar regna, vi städar och rengör tak och rännor för att vattnet inte ska bli smutsigt eller stillastående, berättar Gabino Martínez, 63, som bor i Tehuixtitla.

Han pekar mot utrustningen på taket som gör det möjligt att samla in det vatten hans familj behöver för sina grundläggande behov. De har fortfarande kvar lite av det vatten som samlades in av de regn som kom i november, men räknar nu dagarna inför den nya regnsäsongen som brukar komma i maj.

– Här går inget vatten förlorat. Allt som lagras kommer till användning, berättar Gabino Martínez.

Befolkningen i hans kvarter har lagrat regnvatten länge, eftersom den kommunala vattendistributionen inte når fram till detta område.

Innan de runt 2 500 invånarna i området började lagra vatten mer systematiskt samlade de in regnvatten med enklare metoder och köpte även in vatten på dunkar från tankbilar. Men med tiden har lokalbefolkningen organiserat sig och på egen hand både förbättrat vattentillgången och sett till att de numera har tillgång till el och internet.

Det insamlade regnvattnet renas genom en filteranläggning och samlas sedan i stora tankar som är inkopplade till en lokal vattendistribution.

Mexiko är ett land som bedöms stå inför en kommande nationell vattenkris – och redan nu är situationen svår i den jättelika huvudstaden som beräknas har 21 miljoner invånare. Bedömare menar att staden är på väg mot ett läge där behoven kommer att överstiga tillgången på vatten.

För närvarande är Mexiko drabbat av en torka som även slagit mot huvudstaden, vilket gjort att vattenreservoarerna har börjat sina.

Myndigheterna i Mexico City har därför infört vattenransonering – detta i en stad som redan tidigare var drabbad av vattenbrist. En majoritet av stadens invånare har bara tillgång till vatten under delar av dygnet.

De senaste åren har myndigheterna samtidigt genomfört flera satsningar för att stärka möjligheterna att lagra regnvatten i de stadsdelar där vattenbristen är som störst.

Bland annat har fler än 20 000 anläggningar för insamling av regnvatten installerats i flera områden i stadens utkanter under de senaste åren. Det är ett projekt som kommer att utökas under året till att omfatta åtta stadsdelar.

Vattentunnor står längs gatorna i Tehuixtitla i södra Mexico City
Vattentunnor står längs gatorna i Tehuixtitla i södra Mexico City. När det lagrade regnvattnet sinar använder befolkningen tunnorna för att transportera hem vatten från tankbilar. Foto: Emilio Godoy/IPS

Satsningen inkluderar dock inte de befolkningar som bor i kåkstäder utanför staden, områden som inte erbjuds någon service eftersom de anses vara illegalt uppförda.

Mexico City har slagit fast att det är alla stadens medborgare rätt att ha en kontinuerlig tillgång på vatten. Samtidigt finns det alltså flera områden där denna regel inte tillämpas i praktiken, bland annat i bergsområdena i den södra kommunen Tlalpan.

Där har möjligheterna att lagra regnvatten i stället blivit räddningen för lokalbefolkningen, berättar Silvia Ávila.

– Förr var situationen här väldigt svår eftersom vi inte hade något vatten. Myndigheterna kom med en tankbil en gång i månaden, men det vattnet räckte inte för att täcka våra behov, berättar hon för IPS.

Men efter att familjerna i området satsade på ett system för lagring av regnvatten har allt blivit mycket bättre.

– Regnen gör att våra vattenbehov täcks. Alla byggnader är inkopplade och det har även gjort det möjligt för många att numera kunna leva på sina egna odlingar, säger Silvia Ávila.