Radar · Mänskliga rättigheter

Nytt EU-förslag: Polen ska böta varje dag – ”EU är ingen bankomat”

Polen har en "disciplinär nämnd" som kontrollerar domarna i Högsta domstolen i Polen – det här är oförenlig med EU:s lagar menar kommissionen som vill bötfälla Polen varje dag landet bryter mot EU:s lagar.

Polens har infört en disciplinär nämnd som kontrollerar domarna i Högsta domstolen i Polen. Det här rimmar inte med EU:s lagar och nu föreslår kommissionen att landet ska böta – varje dag tills dess att det polska rättsystemet rättar sig i ledet. ”EU är ingen bankomat”, säger Karin Karlsbro, EU-parlementariker för Liberalerna.

Polska nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa kom till makten 2015 och har genomfört omfattande reformer av landets domstolsväsen.

Dessa så kallade reformer har gång efter annan kritiserats av EU för att frångå rättsstatens principer som vägleder alla EU-länderna. Kritiken har riktats mot att Polens domstolars och domares oberoende nu underminerats i landet och att regeringspartiet tillsätter partitrogna domare på höga poster.

2020 dömde EU-domstolen att alla ärenden i den polska disciplineringsnämnden som infördes 2017 då tillfälligt skulle stoppas, rapporterade  Europaportalen. Beslutet sågs som en seger för EU-rätten och som ett bakslag för Polens regering försök att öka sitt inflytande över rättsväsendet.

Polen har rätt att stifta egna lagar, men det finns en gemensam värdegrund för unionens länder som bör följas.

"Värdegrunden är viktig"

– Inom EU finns en gemensam värdegrund där rättsstaten och oberoende domstolar är en betydelsefull grundpelare. Den värdegrunden är viktig när stater vill bli medlemmar och kan inte överges så fort man blivit medlem i unionen, kommenterade det tidigare justitierådet Mats Melin i Högsta förvaltningsdomstolen 2018 angående kritiken mot att de då nya polska lagarna urholkade rättsstaten och domstolarnas oberoende.

Men Polen har inte lyssnat på kritiken som nu framförts under flera år.

I juli 2021 slog EU-domstolen fast att en ”disciplinär nämnd” som kontrollerar domarna i Högsta domstolen i Polen är oförenlig med EU:s lagar.

Samma månad konstaterade Polens författningsdomstol att landet inte behöver följa beslut från EU-domstolen.

I augusti backade Polen, men bara delvis, rapporterar TT.

Landets fortsatta medlemskap i unionen ifrågasätts nu, enligt Europaportalen.

"EU är ingen bankomat"

Kommissionen pressar nu på ytterligare genom att ”begära att EU-domstolen inför en daglig bot på Polen” tills landet genomfört de åtgärder som krävs:

“EU är ingen bankomat, EU är ett samarbete. Jag är väldigt glad att kommissionen äntligen har lyssnat till oss som länge krävt handling mot nedmonteringen av rättsstaten i Polen. Ett medlemsland som inte respekterar grundläggande demokratiska institutioner ska vara säkra på att det kommer att få kännbara konsekvenser, ” skriver Karin Karlsbro, EU-parlamentariker för Liberalerna, i ett mail till tidningen Syre.

Hon skriver vidare att hon hoppas dagens beslut från kommissionen är början på en rad av omfattande sanktioner mot länder som bryter mot gemensamma grundvärden för EU-samarbetet såsom ett oberoende rättsväsende eller yttrande- och pressfrihet.