Glöd · Debatt

”Det ska vara straffbart att förstöra klimatet”

Klimatförstörelse och utrotning av arter räknas i dag inte som brott mot mänskligheten, trots att det är brott som drabbar alla människor, ja, allt levande. Den svenska regeringen har funderat länge på att lagstifta mot ekocid, men än har inget hänt. Kanske skulle det kunna hota skogsindustrins lönsamhet? undrar Ola Gabrielson i sin debattartikel.

DEBATT Det pågår ett arbete för att göra ekocid till ett internationellt åtalbart brott.

Sedan snart hundra år är stora delar av världen överens om att internationellt förbjuda och lagföra vissa särskilt vidriga brott. Från början gällde det användningen av giftgas och andra krigsbrott. Efter andra världskriget utvidgades det till att omfatta folkmord, och i Romstadgan 1998 tillkom brott mot mänskligheten.

Av någon anledning anses inte artutrotning eller klimatförstörelse som ett brott mot mänskligheten ännu, trots att det drabbar alla oss människor, för att inte tala om allt liv omkring oss. Därför driver flera organisationer ett försök att få Internationella brottmålsdomstolen i Haag att inkludera det under epitetet ”ekocid”.

Några särskilt utsatta länder, som Vanuatu och Maldiverna, har tillsammans med bland annat Belgien och Chile redan uppmanat Haagdomstolen att behandla ekocid, och sedan ett par månader ingår det i EU:s nya Biodiversity strategy. 

Sveriges regering har tänkt på saken i snart ett och ett halvt år men ännu inte bestämt sig. Är de bara långsamma, eller är det verkligen så att vår regering inte vill erkänna ekocid som ett brott? Är det ett känsligt ämne för relationen till stödpartiet? Kan det vara så att det hotar lönsamheten i Sveaskog och övrig skogsindustri?