Radar · Nyheter

Turkiets parlament ratificerar Parisavtalet

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.

Turkiets parlament har enhälligt ratificerat klimatavtalet som slöts i Paris 2015. Omröstningen i parlamentet kommer efter president Recep Tayyip Erdogans tal i FN:s generalförsamling i september, då han meddelade att Turkiet skulle ratificera avtalet inför klimattoppmötet i Glasgow.

Det är över fem år sedan Ankara ställde sig bakom överenskommelsen om att kraftigt begränsa utsläppen för att minska den globala uppvärmningen, för att hålla jordens uppvärmning väl under 2 grader och anstränga sig ytterligare för att begränsa den till 1,5 grader.

Turkiet har drabbats hårt av klimatförändringarna. Bland annat i form av översvämningar och bränder som dödat över 100 personer i juli och augusti.
Frågan har också blivit alltmer aktuell bland Turkiets unga och den lär göra avtryck när landet går till val 2023. Pressen har växt på den turkiska regeringen om att vidta ytterligare åtgärder, och de som vidtas i nuläget beskrivs av klimatorganisationer som långt ifrån vad som är nödvändigt.