Glöd · Syrepanelen

Panelen – Är frizoner som Christiania en bra idé?

Fællesmødet är det högsta beslutande organet i Christiania, och alla invånare är välkomna att delta på mötena.

Fristaden Christiania i Köpenhamn fyller 50 år. Tänkt att vara en frizon för alternativa livsstilar har området utsatts för hård kritik och polisingripanden, men har ändå överlevt längre än förväntat. Är frizoner som Christiania en bra idé? Är det till och med något vi borde inrätta i Sverige?

Christianias arv är mer än droger och polisrazzior. Christianiternas initiala tankar handlade om hållbarhet, miljöhänsyn och ett inkluderande samhälle där människan har möjlighet att påverka sin omgivning och dess utveckling. Samhällets och naturens kriser kräver omdaning och för att lyckas krävs inkludering. Christiania besitter viktiga lärdomar att inspireras av, vare sig samhällsförändringen sker steg för steg i hela samhället eller genom ett växande antal frizoner.

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

Lustigt nog var jag i Köpenhamn förra helgen och strosade för första gången i Kristiania. Min bild är mycket kluven. Å ena sidan fanns det oerhört mysiga små hus som låg längs vattnet. Å andra sidan såldes hasch helt öppet på gatorna. De boende hade satt upp en massa lappar att de inte vill att turister och andra köper knark där. Å andra sidan verkar de flesta husen eldas med gas istället för att använda el. Christiania är värt att bevara men det är knappast något föredöme att ta efter rakt av.