Radar · Integritet

JO kritiserar häkte – öppnade intagens post

Häktet i Göteborg kritiserades för en liknande posthantering 2019.

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar häktet i Göteborg efter att personal förra året öppnat en intagens brev i strid med lagen, skriver fackförbundet ST:s tidning Publikt.

Brevet var från den intagnes advokat och innehöll stödanteckningar från ett tidigare möte. Häktets personal överlämnade den öppnade korrespondensen till åklagaren för granskning innan mottagaren fick det.

JO konstaterar att en sådan försändelse enligt huvudregeln ska vidarebefordras till den intagne utan granskning, skriver Publikt.

Häktet menar att det inte tydligt framgick att det var advokatpost. Men enligt JO talar mycket för att personalen inte haft ”tillräcklig kunskap om häktets rutiner” och att det funnits ”brister i dokumentation och informationsutbyte mellan häktets olika avdelningar”.

Häktet i Göteborg kritiserades för en liknande posthantering i augusti 2019.