Radar · Politik

Färre skogsägare äger alltmer

Svenska skogsägare har blivit både färre och äldre mellan år 1999 och 2020, visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

Allt färre svenska privata skogsägare äger allt mer av skogen, visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

Antalet privata skogsägare blir allt färre i Sverige. Sedan 2009 fram till 2020 har antalet skogsägare blivit 41 204 färre. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen, som gått igenom statistik om skogsägandet mellan 1999 och år 2020. 1999 fanns det totalt 354 288 privata skogsägare – år 2020 hade antalet krympt till 313 084.

Ungefär hälften av all skog i Sverige ägs i dag av privata enskilda skogsägare, men sedan 2009 har antalet små skogsägare minskat med 43 892.

2009 var antalet små skogsägare 333 107, de som ägde skog från 5 hektar och upp till 100 hektar, år 2020 hade de minskat till 289 215.

Näst största ägare av skogen är privata aktiebolag (24 procent) och resten ägs av staten och andra allmänna ägare (21 procent). Den största enskilda markägaren är Sveaskog AB, som ägs av staten, med cirka 15 procent av all svensk skog.

Antal lantbruksföretag ägda av fysiska personer minskade också under perioden 1999 till 2020 från drygt 236 000 till knappt 222 000.

Antalet storägare har blivit 2 688 fler
Antalet storägare har blivit 2 688 fler. 2009 fanns det 21 181 enskilda skogsägare som ägde mer än 100 hektar skog – år 2020 var de 23 869.

Männen ökar sitt innehav av skog

Andel av skogen som ägs av män har ökat från 54 procent 1999 till 57 procent 2020. Medan andelen av skog som ägs av kvinnor nästan är oförändrad under perioden.

Skogsägarna har också blivit äldre – medelåldern ökade från i medeltal 55 till 61 år oavsett kön.