Radar · Migration

Rapport: Rättssäkerheten för arbetskraftsinvandrare är svag

Risk för sämre villkor och lägre lön.

Sveriges ingenjörer skriver i en ny rapport att risken för att människor som kommit till Sverige för att arbeta utnyttjas och att konkurrensen på arbetsmarknaden snedvrids. För att göra systemet bättre föreslås flera ändringar i regelverket.

I rapporten från Sveriges ingenjörer har de granskat Migrationsverkets system med certifierade arbetsgivare. De arbetsgivare som är certifierade garanteras en kortare handläggningstid än en icke-certifierad arbetsgivare – från tio dagar till fem månader skiftar handläggningstiden för de förstagångsansökningar som är kompletta, enligt rapporten.

Reglerna säger att arbetskraftsmigranter ska garanteras samma rättigheter som andra anställda som omfattas av samma kollektivavtal eller praxis. Men så ser det inte ut idag.

– Vår rapport visar på stora brister i kontrollen av den enskilde arbetsmigrantens villkor. I förlängningen innebär det att arbetsgivare utan större risk kan ge dem sämre villkor och lägre löner än de som råder på svensk arbetsmarknad, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges ingenjörer, i ett pressmeddelande.

Av de högkvalificerade arbetskraftsmigranter som varje år kommer till Sverige från länder utanför EU arbetar de flesta inom ingenjörs- och datayrken. 74 procent av dessa är anställda av ett tredje land, där de också har majoriteten av sina försäkringar tecknade.

Så som systemet nu ser ut finns det ingen mekanism som kontrollerar att rätt villkor gäller för arbetsmigranter från tredje länder. Idag kan det istället vara arbetskraftsmigranten som straffas med utvisning, en så kallad kompetensutvisning, när arbetsgivaren inte följt regelverket. Mer tillsyn krävs då det idag är enkelt för arbetsgivare att bryta mot regelerna utan några påföljder. För att komma till rätta med de problem som rapporten synliggör föreslår Sveriges ingenjörer att de arbetskraftsmigranter som är en del av den svenska arbetsmarknaden ska omfattas av svenska kollektivavtal.

– På så sätt skulle många av de problem vi ser idag åtgärdas och nivån för deras villkor säkerställas, säger Ulrika Lindstrand i pressmeddelandet.